Datoer 28. november 2022
Pris 450,- kr.
Tilmeldingsfrist 21. november

Vejlefjord Rehabiliterings Børneneurocenter inviterer fagpersoner
inden for børn og unge området til en spændende møderække.

Vores specialister har valgt emnerne ud fra, hvad der aktuelt rører sig.
De 4 emner er: autismespektrumforstyrrelse, skolefravær, kravundgående
adfærd og smerter hos børn.
Er der stor interesse for et emne, kan man som kommune forespørge på
om mødet kan afholdes lokalt.
Oplægget består dels af en teoretisk baseret del med forskningsresultater
og dels en praksisbaseret del, hvor vi kommer ind på emner som:
• Hvad er skolevægring/fravær og hvilke tegn og risikofaktorer skal vi
være opmærksomme på
• Hvorfor kompleksiteten af skolefravær kræver et udvidet netværkssamarbejde
• Hvilke faktorer bidrager til at ændre på skolefraværet
• Hvad kan vi være undersøgende på, for at forstå skolefravær
• Hvordan koordinerer vi arbejdet med skolefravær
• Hvordan inddrager vi barnets perspektiv i arbejdet
• Hvad kalder det så på i arbejdet med skolefravær – en lille opsamling
Deltagerne bliver inddraget ved at reflektere over egen praksis gennem
oplægget.

Målgruppe: Alle der arbejder med børn og unge.

Oplægsholder: Neuropædagogisk konsulent Charlotte Just Bukh.

Oplægget foregår i Fjordstuen på Hotel Vejlefjord.
Der vil være kaffe, the og vand under oplægget.

Dette er en del af en møderække på 4 eftermiddagsmøder, hvor man kan
tilmelde sig et enkelt