Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Kontakt


Hvis du vil høre mere om Vejlefjords tilbud og om mulighederne for henvisning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan ringe til visitationen på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på visitationen@vejlefjord.dk eller hvis du ønsker at sende sikker mail klik her, og vi vil vende tilbage med svar på din forespørgsel hurtigst muligt.

Vejlefjord Rehabilitering

Sanatorievej 27b | DK-7140 Stouby
Tel. 7682 3333 | visitationen@vejlefjord.dk
www.vejlefjord.dk

Vi er den røde tråd i patientforløbet

Naturen har stor betydning for en succesfuld rehabilitering