Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Unge


Rehabilitering for unge

Ny Fjordbo tilbyder rehabilitering til unge i alderen ca. 15-40 år med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser.

Unge, som bliver ramt af en hjerneskade eller anden neurologisk lidelse, har særlige udfordringer, da skaden er indtruffet på et tidspunkt før hjerne og identitet er færdigudviklet. Erfaringer viser, at de unges motivation, udvikling og trivsel øges i samværet med ligestillede jævnaldrende. Derfor er der på Ny Fjordbo et aktivt og moderne ungemiljø med særlig fokus på at genskabe mistede funktioner samtidigt med, at den almindelige udvikling i overgangen mellem ung og voksen understøttes bedst muligt.

Ny Fjordbo tilbyder højt specialiseret neurorehabilitering blandt andet efter Lov om social service § 66 stk 5 og §107, herunder eksempelvis unge i ressource- og STU forløb. Ligeledes er der efter endt ophold mulighed for §85 støtte og konsulentbistand.

Opholdet bygger på et specialiseret, helhedsorienteret, neuropædagogisk og neuropsykologiskgrundlag med henblik på at minimere de negative konsekvenser af hjerneskaden og gøre den unge i stand til at opnå så selvstændigt og livstilfredsstillende en tilværelse som muligt.

Opholdet tilrettelægges i et sammenhængende tværfagligt terapeutisk miljø bestående af blandt andet neuropsykologer, neuropædagoger , fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, lærere og talepædagog. Der er ligeledes tilknyttet læge, neurolog og psykiater.

Ophold på Ny Fjordbo bliver altid individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, mål, ressourcer og begrænsninger. Desuden lægger vi vægt på, tæt samarbejde med visiterende myndighed i forhold til, hvordan det går den unge, og om der er udvikling i forhold til de opsatte målsætninger.

På Ny Fjordbo tilbyder vi:

  • ADL-træning individuelt og i grupper med henblik på at opnå størst mulig selvstændighed
  • Afklaring af ressourcer og begrænsninger i forhold til fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder
  • Integrering af relevante digitale og it-baserede hjælpemidler
  • Afklaring af fremtidigt støttebehov samt boligmuligheder
  • Støtte til at opnå indsigt i og accept af egne ressourcer og begrænsninger samt nye livsvilkår
  • Personlig udvikling
  • Kommunikation og udvikling af sociale kompetencer
  • Mulighed for STU, jobafprøvning, skolegang mv.

Vi inddrager altid eksterne samarbejdspartnere i forløbene, herunder hjemkommune, sagsbehandlere, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og andre relevante parter med henblik på at sikre den bedst mulige overgang, når forløbet på Ny Fjordbo er slut. På denne måde kan vi være på forkant med problemstillinger og tiltag, som den unge har behov for, at de eksterne samarbejdspartnere sætter i værk.


Facebook
Find Ny Fjordbo på Facebook 

Fleksibel genoptræning med ny teknologi gør Vejlefjord unik

Marvins ophold på Ny Fjordbo