Unge, som bliver ramt af en hjerneskade eller anden neurologisk lidelse, har særlige udfordringer, da skaden er indtruffet på et tidspunkt før hjerne og identitet er færdigudviklet. Erfaringer viser, at de unges motivation, udvikling og trivsel øges i samværet med ligestillede jævnaldrende. Derfor er der vigtigt med et stimulerende ungemiljø med særlig fokus på at genskabe mistede funktioner samtidigt med, at den almindelige udvikling i overgangen mellem ung og voksen understøttes bedst muligt.

Ny Fjordbo – højt specialiseret botilbud

Ny Fjordbo er et godkendt botilbud under Socialstyrelsen med sigte på rehabilitering til unge i alderen fra 15 år med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser.

Vi har 12 pladser og gennemsnitsalderen er omkring de 20 år. Vi er et botilbud der laver højt specialiseret neurorehabilitering efter Lov om social service § 66 stk.1, nr.6, socialpædagogisk opholdssted og §107, midlertidigt botilbud, herunder eksempelvis unge i ressource- og STU forløb. Ligeledes er der efter endt ophold mulighed for §85 støtte og konsulentbistand.

 

Vejlefjord Rehabilitering – specialiseret rehabilitering

Ungeafsnittet på Vejlefjord Rehabilitering er en afdeling med 4 pladser til unge med erhvervet hjerneskade, som har behov for et rehabiliterende genoptræningsforløb på specialiseret niveau efter Sundhedslovens §140. Målgruppen er unge udskrevet fra højt specialiseret hospital med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, der har behov for intensiv rehabilitering samt afklaring af videre forløb evt imidlertidigt botilbud.

 

Børneneurocenteret

Børneneurocentret er Vejlefjord Rehabiliterings ambulante tilbud til børn og unge, hvor vores specialister tilbyder neuropsykologiske undersøgelser, neuropædagogisk rådgivning og psykologsamtaler. Vi er leverandør til VISO og leverer ind på nogle af de mest komplekse forløb i landet.

Ungekonsulenten er et nyt tilbud på Vejlefjord, her har man mulighed for at der kommer en neuropædagog ud i kommunen og/eller hjem og hjælper med en fælles forståelse for den unge og de udfordringer der er forbundet med dennes hjernepåvirkning.