Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Forskning og udvikling


Som fagligt fyrtårn lægger vi på Vejlefjord Rehabilitering vægt på hele tiden at udvikle vores egne tilbud og på generelt at bidrage til generering af viden og udvikling på feltet.

Dette sker f.eks. gennem videnskabelige studier på højt nationalt og internationalt niveau, ved praksisnære udviklingsundersøgelser og -projekter og ved udarbejdelse af konkrete materialer og hjælpemidler.

Vores Enhed for Forskning, Effektdokumentation, og Udvikling (EFEU) varetager blandt andet vores database, hvor vi løbende indsamler anonymiseret information om undersøgelses- og behandlingsforløb og derved blandt andet har mulighed for at undersøge effekten af forskellige indsatser og behandlinger. Du kan læse mere om EFEU og Vejlefjord Rehabiliterings forsknings-, udviklings- og kvalitetsdatabase i menuen til venstre.

Vejlefjord Rehabilitering og vores medarbejdere og patienter har gennem tiden bidraget til forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. Det er der kommet en række videnskabelige- og lægmandsartikler, bogkapitler og andre materialer ud af. I menuen til venstre kan du se et udpluk af disse publikationer på henholdsvis børne- og voksenområdet.

Til brug for kvalitetssikring og udvikling af vores egne tilbud og metoder har vi løbende forskellige udviklingsprojekter. Vi gennemfører også kvalitetsudviklende undersøgelser som f.eks. patient- og kundetilfredshedsundersøgelser og evalueringer efter kurser og temadage. De bemærkninger og gode ideer, vi på den måde får efter endt ophold/behandling hos os, implementeres løbende i udviklingen af vores tilbud, og de kvantitative resultater af tilfredshedsundersøgelserne opgøres jævnligt. Læs mere i menuen til venstre.

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om forskning og udvikling på Vejlefjord Rehabilitering, eller er du interesseret i at samarbejde så kontakt forsknings- og udviklingschef Jens Bak Sommer jebs@vejlefjord.dk.