Ny Fjordbo’s målsætning er at give unge mennesker med hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser et højt specialiseret, neuropædagogisk tilbud med henblik på at minimere de negative konsekvenser af hjerneskaden/lidelsen og gøre den unge i stand til at opnå det optimale niveau af livsudfoldelse og velbefindende. Det er en væsentlig målsætning i så høj grad som muligt at gøre den unge i stand til at være en selvstændig aktør i egen tilværelse og så vidt muligt integrere den unge i samfundslivet som en selvstændig borger.

En vellykket rehabilitering bygger på den unges initiativ og motivation, og derfor er motivation for at indgå i et udviklende forløb en forudsætning for ophold på Ny Fjordbo. Erfaringer viser, at de unges motivation, udvikling og trivsel øges ved at være sammen med jævnaldrende ligestillede, og derfor er Ny Fjordbo et tilbud med fokus af et aktivt ungemiljø. Der er, efter beboerens ønsker og personalets faglige vurdering af hvad der profiteres bedst, tilrettelagt socialt samvær og diverse aktiviteter både i og udenfor Ny Fjordbo. Herunder inddrages blandt andet de enestående naturmæssige omgivelser med skov, fjord og det kuperede terræn som motiverende faktor.

Vi lægger vægt på at etablere et realistisk og moderne ungemiljø, der svarer til unges virkelighed i dagens Danmark med alt, hvad det indebærer af teknologiske muligheder, sociale medier, samvær med jævnaldrende osv.

Alle unge, der udskrives fra Ny Fjordbo, vil blive udskrevet med en grundig og præcis udskrivningsstatus, hvor der redegøres for den unges ressourcer og begrænsninger, herunder hvilke behov den unge har efter opholdet på Ny Fjordbo, som hjemkommunen og andre eksterne samarbejdspartnere herefter kan lade være retningsgivende for det videre forløb. Der er ved behov efter endt udskrivning mulighed for at benytte Ny Fjordbos personale som eksterne konsulenter eksempelvis i forhold til problemstillinger opstået i kommunen.