På Vejlefjord Rehabilitering tilrettelægges rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade altid med udgangspunkt i patientens aktuelle færdigheder. Vi finder inspiration i patientens interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores rehabilitering for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Fokus er at møde patienterne, hvor de er. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Det tværfaglige team fastlægger den enkelte patients rehabiliteringsforløb, som altid tager udgangspunkt i patientens individuelle behov.

På Vejlefjord er vi innovativt fokuseret, og vi har gode erfaringer med at benytte moderne redskaber og ny teknologi i genoptræningen. Det kan f.eks. være, trykbølgeterapi eller neuromuskulær el-stimulation. Det kan også være teknologiske redskaber som C-mill, Armeo spring, LiteGait, NuSTEP eller FREI.

Vores tilbud omfatter ophold for eksempelvis patienter, som har været eller er udsat for:

  • Erhvervet hjerneskade
  • Hjernetumorer
  • Genoptræning efter operation eller længere tids sygdom

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder ophold med pleje, genoptræning og rehabilitering.

Formålet med Vejlefjord Rehabilitering er at hjælpe og støtte patienter til “at komme sig” eksempelvis i form af hjælp til at skabe, vedligeholde eller forbedre patientens fysiske, psykosociale og erhvervsmæssige funktion.

Patienter kommer typisk til Vejlefjord Rehabilitering via:

  • En genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, §140
  • §79, stk.2 lovgivningen, som er det eneste ophold, hvor du som patient skal være selvhjulpen
  • Forsikringsselskaber, som finansierer ophold via forsikringer
  • Virksomheder, der finansierer ophold for medarbejdere
  • Privatpersoner, der selv finansierer ophold
  • Pårørende, som ønsker et trygt ophold for deres kære

På Vejlefjord Rehabilitering er din familie velkommen. Det er muligt at indlogere sig med ægtefælle/pårørende, og vi tilbyder målrettede forløb, hvor familien inddrages aktivt. Familien kan også nyde de smukke omgivelser ved park, skov og fjord eller tage en tur i de Termiske bade på Hotel Vejlefjord.