Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Voksne


Alle kan henvende sig til Vejlefjord Rehabilitering for råd og vejledning om vores tilbud.

På Vejlefjord Rehabilitering tilrettelægges rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade altid med udgangspunkt i patientens aktuelle færdigheder. Vi finder inspiration i patientens interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores rehabilitering for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Fokus er at møde patienterne, hvor de er. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Det tværfaglige team fastlægger den enkelte patients rehabiliteringsforløb, som altid tager udgangspunkt i patientens individuelle behov.

På Vejlefjord er vi innovativt fokuseret, og vi har gode erfaringer med at benytte moderne redskaber og ny teknologi i genoptræningen. Det kan f.eks. være, trykbølgeterapi eller neuromuskulær el-stimulation. Det kan også være teknologiske redskaber som C-mill, Armeo spring, LiteGait eller NuSTEP.

Vores tilbud omfatter ophold for eksempelvis patienter, som har været eller er udsat for:

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder ophold med pleje, genoptræning og rehabilitering.
 Vi arbejder sammen med specialister på anerkendte hospitaler og sikrer sammenhængende patientforløb med den bedste kvalitet. Vi har ambulante tilbud om neuropsykologisk undersøgelse, rådgivning m.m. til voksne.

Formålet med Vejlefjord Rehabilitering er at hjælpe og støtte patienter til “at komme sig” eksempelvis i form af hjælp til at skabe, vedligeholde eller forbedre patientens fysiske, psykosociale og erhvervsmæssige funktion.

Patienter kommer typisk til Vejlefjord Rehabilitering via:

  • En genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, § 140.
  • § 79 lovgivningen, som er det eneste ophold, hvor du som patient skal være selvhjulpen.
  • Forsikringsselskaber, som finansierer ophold via forsikringer.
  • Virksomheder, der finansierer ophold for nøglemedarbejdere.
  • Privatpersoner, der selv finansierer ophold.
  • Pårørende, som ønsker et trygt ophold for deres kære.

På Vejlefjord Rehabilitering er din familie velkommen. Det er muligt at indlogere sig med ægtefælle/pårørende, og vi tilbyder målrettede forløb, hvor familien inddrages aktivt. Familien kan også nyde de smukke omgivelser ved park, skov og fjord eller tage en tur i de Termiske bade på Hotel Vejlefjord.

 

 

Else fik livsglæden tilbage på Vejlefjord Rehabilitering

Naturen har stor betydning for en succesfuld rehabilitering