Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Specialiseret rehabilitering


Man regner med, at der hvert år i Danmark kommer ca. 20.000 nye tilfælde af erhvervet hjerneskade. Der vil være 350-450 borgere, der vil have behov for en genoptræningsplan (GOP) til rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivelse. I 2020 modtog vi 77 borger, fra hele landet, med en GOP til specialiseret rehabilitering.

Formålet med specialiseret rehabilitering er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet. Tilbud om hjælp efter Sundhedslovens bestemmelser beror som udgangspunkt på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes individuelle behov.

Sundhedsloven sondrer mellem genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehuset, og rehabilitering på specialiseret niveau, der finder sted på et specialiseret rehabiliteringstilbud, som Vejlefjord Rehabilitering. Målgruppen er patienter med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser, som har væsentlig betydning for et eller flere livsområder, hvor vedkommende har behov for indsatser, som varetages af sundhedspersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde.

77- årige Jørgen på rehabiliterings ophold efter en blodprop i hjernen

Stærkt neuropsykologisk fokus gør en forskel