Vejlefjord har stor erfaring i hjerneskaderehabilitering, og vi hjælper hvert år mange personer med hjerneskade til at kunne fungere i deres hverdag igen. Det bliver muligvis ikke en hverdag på samme niveau som før hjerneskaden, men målsætningen er at støtte den ramte til at få et liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

En hjerneskade vil ofte påvirke flere livsområder på samme tid, og af denne årsag er vores forløb tværfaglige, koordinerede og helhedsorienterede. Dette indebærer, at rehabiliteringen varetages af et team af fagprofessionelle, der arbejder tæt sammen med den ramte person om at adressere den kombination af vanskeligheder, som en hjerneskade kan medføre.

Vores forløb tager udgangspunkt i specialiseret viden om hjernen, dens funktioner og rehabiliteringsmetoder, men også i det enkelte menneske, som er blevet ramt af sygdom eller skade. Herunder en anerkendelse af betydningen af den ramtes identitet, værdier, målsætninger og hverdag for rehabiliteringsprocessen.

Alle kan henvende sig til Vejlefjord Rehabilitering for at få råd og vejledning om vores tilbud til personer med behov for rehabilitering eller genoptræning efter hjerneskade. Personer kommer typisk til Vejlefjord Rehabilitering via:

  • En genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau (Sundhedslovens §140)
  • Henvisning fra egen læge (Sundhedslovens §79, stk. 2)
  • Ophold finansieret af forsikringsselskaber eller egen arbejdsplads
  • Privatbetaling af ophold

Du kan læse mere om de enkelte typer af forløb og henvisningsmuligheder her.