Den neuropædagogiske rådgivning kan tage udgangspunkt i en neuropsykologisk udredning eller ud fra de oplysninger der foreligger om barnet.

  • Observation af og/eller samtaler med barnet/den unge
  • Interview med forældre og netværk for præcisering af indsatsområdet
  • Målrettet neuropædagogisk rådgivning til familien og netværket
  • Rådgivning omkring kompenserende og udviklende hjælpemidler og strategier
  • Neuropædagogisk rapport