• Der tages altid udgangspunkt i det enkelte barn/den unge – selv om man har den samme diagnose eller udfordring er vi alle forskellige
 • Der arbejdes altid udfra at inddrage netværket – fælles viden og fælles indsats er helt centrale for forløbet

Forløbet kan blandt andet indbefatte:

  • Observation af og/eller samtaler med barnet/den unge: Observationerne kan anvendes til at blive klogere på, om der er nogen mulige forandringer i aktuelle kontekst, som med fordel kan justeres på for at imødekomme barnet/den unges funktionsniveau. Dette med henblik på at skabe så optimale udviklings samt læringsbetingelser for barnet/den unge. For, især de unge, kan en samtale også danne et godt udgangspunkt for forløbet, og der kan være opfølgende samtaler i forløbet.

 

  • Interview med forældre og netværk for præcisering af indsatsområdet: Den neuropædagogiske rådgiver bibringer en specialiseret viden, men denne kan ikke stå alene. Rådgivningsforløbet er afhængigt af viden og konkrete eksempler, fortalt af de mennesker der kender barnet/den unge bedst.

 

  • Målrettet neuropædagogisk rådgivning til familien og netværket: Rådgivningsforløbet rammesættes sammen med netværket og mål, emner og fokusområder besluttes i samråd med netværket og ud fra aktuelle behov og problemstillinger.
  • Rådgivning ud fra de mål der i fællesskab er blevet sat, og som typisk vil være et fokus på specialpædagogiske tilgange, som kan omsættes i hverdagen.

 

  • Rådgivning kan også være delvis on-line, efter nærmere aftale

 

  • Neuropædagogisk rapport: Forløbet afrundes med udformning af en neuropædagogisk rapport der indeholder vejledende pædagogiske anbefalinger i forhold til det videre arbejde/samarbejde med barnet/den unge.

 

 • Key words i rådgivningsforløbet
  • Samarbejde
  • Dialog
  • Løbende forventningsafstemning
  • Procesorienteret tilgang
  • Anerkendende tilgang
  • Rådgivningen er altid vejledende – Det er netværket der kender barnet bedst…