Hvad er VISO

VISO’s rådgivning er gratis og landsdækkende, og den skal bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

VISO kan bl.a. hjælpe med at give en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner situationen for en person med hjerneskade eller for forældrene til et barn med hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse.

VISO’s funktion er vejledende men kan hjælpe eksempelvis en kommune til at vælge den rette behandling af en patient med hjerneskade.

 

Henvisning til VISO

Al visitation til undersøgelse og rådgivning foregår gennem VISO’s centrale enhed, som er placeret i Odense. Den centrale enhed tager stilling til:

  • Om der er tale om en VISO-sag
  • Hvilke eksperter der i givet fald skal inddrages

Både borgere og kommunale sagsbehandlere kan kontakte VISO direkte for specialrådgivning.

Vejlefjord Rehabilitering kontaktes direkte af den centrale VISO-enhed med henblik på konkret udførelse af en VISO-opgave.

Vejlefjords opgaver for VISO

Vejlefjord Rehabilitering har været leverandør til VISO på børneområdet helt fra etableringen af VISO, og vi er meget glade for og stolte af, det gode samarbejde. Aktuelt er vi leverandør på følgende områder:

  • Børn og unge med medfødt hjerneskade
  • Børn og unge med erhvervet hjerneskade
  • Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser
  • Børn og unge med autisme
  • Børn og unge med udviklingshæmning
  • Børn og unge, der har vanskeligheder med tale og sprog

Indenfor områderne leverer vi udredning og rådgivning i forbindelse med en lang række tilhørende problematikker som fx adfærdsvanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, psykiske vanskeligheder, kommunikationsvanskeligheder, isolation, skolefravær mv.

I VISO-sager foregår arbejdet altid lokalt hos dem, opgaven handler om. Vi er således vant til at køre rundt til og navigere som specialistkonsulenter i institutioner, bosteder, forvaltninger mv. i hele landet.