Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

VISO


Vejlefjord Rehabilitering udfører opgaver for Socialministeriets VISO-organisation i de mest specialiserede og komplicerede sager.

Hvad er VISO

VISO er den nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation, som hører hjemme under Socialministeriet.

 VISO’s rådgivning er gratis og landsdækkende, og den skal bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

VISO kan bl.a. hjælpe med at give en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner situationen for en person med hjerneskade eller for forældrene til et barn med hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse.

VISOs funktion er vejledende men kan hjælpe eksempelvis en kommune til at vælge den rette behandling af en patient med hjerneskade.

Henvisning til VISO

Al visitation til undersøgelse og rådgivning foregår gennem VISO’s centrale enhed, som er placeret i Odense. Den centrale enhed tager stilling til:

  • Om der er tale om en VISO-sag
  • Hvilke eksperter der i givet fald skal inddrages

Både borgere og kommunale sagsbehandlere kan kontakte VISO direkte for specialrådgivning.

Vejlefjord Rehabilitering kontaktes direkte af den centrale VISO-enhed med henblik på konkret udførelse af en VISO-opgave.

Vejlefjords opgaver for VISO

Vejlefjord Rehabiliterings opgaver for VISO består af specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede og specialiserede sager indenfor vores felt.

I VISO-sager foregår arbejdet altid lokalt hos dem, opgaven handler om. Vi er således vant til at køre rundt til og navigere som specialistkonsulenter i institutioner, bosteder, forvaltninger mv. i hele landet.

Ambulant udredning og behandling i de smukke omgivelser på Vejlefjord

Stærkt neuropsykologisk fokus gør en forskel