Valget om at etablere et ungeafsnit blev besluttet på baggrund af en større interesse fra kommunerne, som ønsker at henvise flere unge med erhvervet hjerneskade til genoptræning på specialiseret niveau. Fokus og mål med genoptræningen er at hjælpe de unge så godt som muligt med at indgå i en hverdag og alle hverdagens rutiner. Desuden vurderes det at have en positiv indflydelse på de unge, hvis de har mulighed for at udvikle sig i et godt og stimulerende ungemiljø, som kan imødekomme deres interesser, fællesskabsfølelse og motivation.

De 4 pladser er samlet på omkringliggende værelser, så de kan være sammen på fællesarealet og skabe en hverdag sammen. Herudover giver det anledning til at kunne sammensætte et ugeskema, så de unge spiser alle måltider sammen og kan have planlagte fællesaktiviteter på faste tidspunkter i løbet af ugen. Teamet der er sat til at arbejde med de unge, modtager supervision hver 5. uge og der afholdes ungekonferencer på ugentlig basis. Både supervision og ungekonferencerne har til formål at støtte og vejlede personalet til håndtering af konkrete opgaver/problemstillinger vedrørende de unge. Teamet har også løbende praktik og sparring med personalet på Ny Fjordbo, Vejlefjord Fondens botilbud til unge fra 15-30 med en erhvervet hjerneskade.

Hjernens udvikling og påvirkning efter erhvervet hjerneskade hos de unge

Det er en generel forudsætning, at al behandling og rehabilitering foregår med udgangspunkt i en individuel, konkret udredning af den unges behov, og at alle indsatser tilrettelægges og målrettes til den enkelte unge. I forlængelse heraf er det vigtigt, at man har en forståelse for hjernens udvikling, samt hvilke konsekvenser det kan have for de unge, hvis de erhverver sig en hjerneskade tidligt i deres liv.

Hjernen udvikler sig igennem hele vores barndom/ungdom, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at når børn/unge erhverver sig en hjerneskade, er det en skade i en hjerne der er under udvikling. Hjernen er nervesystemets ”hovedcomputer” som varetager den overordnede styring af alle vores funktioner og menneskelige aktiviteter. Det er netop de færdigheder og funktioner der kan blive betydeligt påvirket efter en skade, og alt afhængigt af skadens lokation og omfang, kan det have omfattende konsekvenser for den unges endelige udvikling af hjernen og dens funktioner.

I forlængelse af ovenstående er det vigtigt at påpege centrale dele i rehabiliteringen af børn/unge:
I det rehabiliterende arbejde med voksne, er der primært fokus på at genlære de grundfærdigheder, som er blevet påvirket/svækket efter skaden indtrådte. Dette gør sig ikke på samme måde gældende hos de unge, fordi de har fået en skade på et tidspunkt, hvor hjernen endnu ikke er fuldt udviklet. En væsentlig faglig udfordring er derfor, at den unge skal behandles og have rehabiliteringsindsatser med det formål både at genskabe mistede funktioner samtidig med, at den almindelige udvikling skal understøttes bedst muligt. Kort fortalt kan man sige at jo ældre man er, jo mere grundlæggende viden har man med sig, hvorfor man med de unge ikke udelukkende kan tænke på at genoptræne det der er tabt efter skaden, men også skal understøtte det der ikke er udviklet endnu.

Målet med opholdet er at mindske følgerne af hjerneskaden, og at barnet/den unge så vidt muligt opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.