Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere
alt tekst

Børn


Børneneurocentret er Vejlefjord Rehabiliterings ambulante tilbud til børn og unge, som har en medfødt- eller erhvervet hjerneskade, epilepsi, hjernetumorer, en udviklingsforstyrrelse eller hvor der kan være mistanke om dette, fordi barnet/den unge ikke udvikler sig som forventet.

Med hjernen og kroppen i rivende udvikling er der særlige udfordringer, når børn og unge er født med eller senere rammes af en hjerneskade, hjernesygdom eller udviklingsforstyrrelse.

Børneneurocentret har et tværfagligt team bestående af neuropsykologer, neuropædagogiske konsulenter, audiologopæd og børne fysioterapeut.

Tilgangen er helhedsorienteret hvor vi vægter at komme hele vejen rundt om barnet og dets situation med henblik på at skabe udvikling og trivsel for barnet og familien.

Børneneurocentret har tilbud til såvel barnet/den unge som til familier og fagfolk.

Målgruppen

Børn og unge, som har brug for en ambulant udredning f.eks. i forbindelse med:

  • Erhvervet hjerneskade/hjernesygdom: trafik- og faldulykker, iltmangel, hjerneblødning og hjernetumorer
  • Medfødt hjerneskade: rygmarvsbrok, cerebral parese
  • Kromosomafvigelser og syndromer
  • Følger efter for tidlig fødsel
  • Epilepsi
  • Udviklingsforstyrrelser: mental retardering, specifik forsinket udvikling uden kendt årsag, opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD) og autismespektrumforstyrrelser

Vi tilpasser og tilrettelægger tilbuddene individuelt.

Ambulant udredning og behandling i de smukke omgivelser på Vejlefjord

Børneneurocentret kortlægger børns udfordringer og styrker