Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

alt tekst

Børn


Børneneurocentret er Vejlefjord Rehabiliterings ambulante center for børn og unge, som har en hjerneskade, en hjernesygdom, en udviklingsforstyrrelse eller hvor der kan være mistanke om dette, fordi barnet/den unge ikke udvikler sig som forventet.

Med hjernen og kroppen i rivende udvikling er der særlige udfordringer, når børn og unge er født med eller senere rammes af en hjerneskade, hjernesygdom eller udviklingsforstyrrelse. Børneneurocentrets tværfaglige specialister kan hjælpe med at finde ud af, hvad der skal til for, at barnet/den unge og de pårørende kan opnå deres maksimale trivsel og udviklingspotentiale.

Børneneurocentret har tilbud til såvel barnet/den unge  som til familier og fagfolk.

Målgruppen

Børn og unge, som har brug for et ambulant tilbud f.eks. i forbindelse med:

  • hjerneskader efter hjerneblødning, trafik-, fald-, eller iltmangelsulykker
  • hjernekræft, karsygdomme
  • rygmarvsbrok, cerebral parese
  • vanskeligheder relateret til for tidlig fødsel
  • epilepsi
  • genetiske sygdomme, kromosomfejl og syndromer
  • udviklingsforstyrrelser som for eksempel opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD) eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme)
  • indlærings- og/eller adfærdsvanskeligheder
  • mental retardering

Vi tilpasser og tilrettelægger tilbuddene individuelt.

Ambulant udredning og behandling i de smukke omgivelser på Vejlefjord