Med hjernen og kroppen i rivende udvikling er der særlige udfordringer, når børn og unge er født med eller senere rammes af en hjerneskade, hjernesygdom eller udviklingsforstyrrelse.

Børneneurocentret har et tværfagligt team bestående af neuropsykologer, neuropædagogiske konsulenter, audiologopæd og børne fysioterapeut.

Tilgangen er helhedsorienteret hvor vi vægter at komme hele vejen rundt om barnet og dets situation med henblik på at skabe udvikling og trivsel for barnet og familien.

Børneneurocentret har tilbud til såvel barnet/den unge som til familier og fagfolk.

Målgruppen

Børn og unge, som har brug for en ambulant udredning f.eks. i forbindelse med:

  • Erhvervet hjerneskade/hjernesygdom: trafik- og faldulykker, iltmangel, hjerneblødning og hjernetumorer
  • Medfødt hjerneskade; rygmarvsbrok og cerebral parese
  • Kromosomafvigelser og syndromer
  • Følger efter for tidlig fødsel
  • Epilepsi
  • Udviklingsforstyrrelser: mental retardering, specifik forsinket udvikling uden kendt årsag, opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD) og autismespektrumforstyrrelser

Vi tilpasser og tilrettelægger tilbuddene individuelt.