Din oplevelse af forløbet

Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på hele tiden at kunne tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb. Eventuelle klager over dit forløb på Vejlefjord Rehabilitering opfordrer vi dig til at rette direkte til vores visitation:

Tlf. 7682 3333 / e-mail: visitationen@vejlefjord.dk

Du har også mulighed for at fortælle os om din oplevelse som patient eller pårørende på Vejlefjord Rehabilitering ved at udfylde vores tilfredshedsundersøgelse. Du vil få udleveret et spørgeskema til undersøgelsen ved udskrivelsen.

Hjælp os med at lære, hvis noget går galt

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl.

For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD).

Hvis du som patient oplever utilsigtede hændelser, kan du hente information om, hvordan du indrapporterer hændelsen her: http://www.dpsd.dk/

Klager

Ønsker du at klage over den faglige behandling, tilsidesættelse af dine patientrettigheder eller klage over Patienterstatningens afgørelse om erstatning kan du læse mere herom på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside: https://stpk.dk/

På hjemmesiden finder du også klageskemaer.

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Du kan læse mere på Patienterstatningens hjemmeside: https://patienterstatningen.dk