Saugman skabte bjergterapien på Vejlefjord med et net af kurveje, hvor patienterne systematisk kunne træne. I Saugmans tid var det en almindelig opfattelse, at hvis en patient kunne gå turen op ad ”Sneglebakken” – en af parkens mange kurveje – var en udskrivning nært forestående.

Efter en modernisering i 1957 blev Vejlefjord Sanatorium taget i brug som Jysk Nervesanatorium. Her var der plads til 100 patienter med neurotiske lidelser. I årene, hvor Vejlefjord fungerede som Nervesanatorium, var området lukket. Der var ingen adgang for uvedkommende i modsætning til i dag, hvor Vejlefjords område er åbent for offentligheden.

Siden 1985 har Vejlefjord Rehabilitering fungeret som specialiseret rehabiliteringscenter for patienter med hjerneskade, hjertelidelser, kræft og kroniske sygdomme.

Igennem tiden har nye vinde i det omgivende samfund krævet tilpasning, og i starten af 2000’erne bankede samfundsstruktur-forandringer på døren.

Bestyrelsen for Vejlefjordfonden besluttede  at igangsætte et storstilet til- og ombygningsprojekt. Målet for byggeprojektet, der startede i 2005, var at fastholde behandlings-kernekompetencerne på højest mulige niveau og samtidig forøge antallet af ydelser på såvel sundheds- som kursus- og konferenceområdet.

Aktiviteterne på Vejlefjord blev siden opdelt i forskellige selskaber. Vejlefjordfonden favner i dag Vejlefjord Rehabilitering, Ny Fjordbo, Hotel Vejlefjord og et ejendomsselskab, der ejer de bygninger, hvori de to selskaber udfolder deres virksomhed.

Da byggeprojektet i 2008 var færdigt, var Vejlefjord igen klar til at imødekomme nye behov og udvikle tilbud. Således giver bl.a. de to nye behandlingshuse, hvor Vejlefjord Rehabilitering i dag har til huse, patienter fra hele landet nye muligheder for bedre livskvalitet. Christian Saugmans tanker om forebyggelse og sundhedsfremme ligger stadig bag alle nye tiltag.

Samtidig er der skabt nye muligheder både for at opkvalificere centrets særlige genoptræningskompetence og for udvikling af nye tilbud og kompetencer med henblik på at fremme folkesundheden og sygdomsforebyggelse generelt.

Med et ophold på Vejlefjord får patienterne livet tilbage og kræfter til at vandre turen op ad den gamle ”Sneglebakke”, der, sammen med Parkens 20 km kurveje, stadig bruges i rehabiliteringen.