Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Om os


Vejlefjord Rehabilitering er et specialiseret rehabiliteringscenter for voksne, unge og børn der oplever funktionsnedsættelse i forbindelse med hjerneskade, langtidssygdom eller operation.

Vejlefjord Rehabilitering ejes af Vejlefjord Fonden og har en lang historie, der afspejler udviklingen i samfundet og ændringer i behovet for samlet, specialiseret fagekspertise på forskellige områder. Vejlefjord Rehabilitering består af 2 sengeafsnit, et Almen rehabiliteringsafsnit og et Neuro rehabiliteringsafsnit. Der er et Voksenambulatorium og et Børneneurocenter der løser VISO og regionale opgaver ambulant. Ny Fjordbo er vores botilbud der tilbyder rehabilitering til unge i alderen ca. 15-40 år med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser.

Stor faglig bredde, tværfaglighed og specialisering er med til at sikre, at vi kan modtage patienter med mangeartede og komplekse behov for specialiseret rehabilitering.

Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til VISO, hvor vi leverer specialistudredninger og rådgivning om børn og voksne med hjerneskade, udviklingsforstyrrelse og ofte psykiatrisk komorbiditet.

På Vejlefjord har vi, som ét af de eneste specialhospitaler i Danmark, valgt neuropsykologien som toneangivende.  Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor patienten er omdrejningspunktet i behandlingsforløbet, og hvor de pårørende inddrages som en naturlig del af patientens rehabilitering. Målet er altid at hjælpe patienten til at få livskvaliteten tilbage og blive rustet til hverdagen.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor fagligheden er i højsædet, patienten er i centrum, og den enkelte medarbejder bidrager til at styrke den faglige udvikling gennem refleksion over egen praksis.

Faggrupperne på Vejlefjord Rehabilitering er:

 • Virksomhedsansvarlig neurolog
 • Læge i almen medicin
 • Sygeplejersker
 • Neuropsykologer
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Diætist
 • Speciallærere
 • Neuropædagoger
 • Logopæder
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Sundhedsfaglige patientkoordinatorer

Vejlefjord Rehabilitering råder over 28 sengepladser og søsterselskabet Ny Fjordbo råder over 12 sengepladser.