Målgruppe og formål

Målgruppen er patienter, som er opereret i eksempelvis ryg, skulder, hofte eller knæ. Eller patienter som ønsker et intensivt genoptræningsforløb efter en skade eller ubalance i bevægeapparatet.

Formålet med opholdet aftales mellem patient og behandler.

Beliggenheden, de fysiske rammer og den faglige ekspertise på Vejlefjord Rehabilitering giver dig optimale muligheder for, at du efter genoptræning når dit mål om at genvinde og styrke de færdigheder, du havde forud for din sygdom/skade.

Undersøgelse/behandling

Genoptræningsopholdet tilrettelægges, så det passer til dine specifikke behov. Med et genoptræningsophold i Jylland kan du derfor vælge imellem flere muligheder. Eksempelvis:

Undersøgelse & vurdering

Undersøgelse og vurdering med henblik på at lave en plan for din genoptræning med fysioterapi, el-stimulation og måske AlterG-træning.

Vi har den rette faglighed og erfaring, der skal til, for at vi kan vurdere din tilstand og skræddersy et program med fokus på den bedst mulige genoptræning og rehabilitering. Vi har det fulde overblik og sørger for, at du kan vende styrket tilbage til en værdifuld hverdag.

Bevægelses-, stabilitets-, styrke-,og udholdenhedstræning

Bevægelses-, stabilitets-, styrke- og udholdenhedstræning i behandlingsrum eller træningscenter.
Efter en ulykke vil kroppen være svækket i en lang periode efter endt behandling, og derfor er det vigtigt med en god genoptræning og rehabilitering. Nøglen er at udfordre kroppen uden at gå for hurtigt frem, så nye skader kan undgås. Vi hjælper dig med at finde den rette balance.

Genoptræning af hverdagsfunktioner

Genoptræning af hverdagsfunktioner som f.eks. at tage tøj på, gå på trapper
Vi klæder dig ordentligt på, så du kan varetage almindelige dagligdagsfunktioner. Det vil give dig friheden og livsglæden tilbage og gøre det muligt for dig at klare dig selv i eget hjem.

Træning i varmtvandsbassin

Træning i vores varmtvandsbassin i 34 grader varmt vand, som er et godt supplement til bl.a. stive og forkortede muskler, sener og led.

I vandet føles kroppen lettere, og træning i vand er derfor et vigtigt led i vores genoptræning og rehabilitering, fordi vandet er med til at skåne kroppen, så du undgår overbelastninger. Er du desuden plaget af gigtsmerter, kan du finde lindring i det varme vand.

Genoptræning i træningscenter

Genoptræning for hele kroppen i vores træningscenter, som er tilgængeligt under hele opholdet efter aftale og supervision.

I træningscenteret har du mulighed for at træne specifikke muskler og led i dit helt eget tempo, så du får de bedste betingelser for at kunne vende tilbage til din oprindelige form efter genoptræning og rehabilitering hos os..

Gåture

Gåture i vores smukke natur og park.

Med vores unikke placering i naturskønne omgivelser får du de bedste betingelser for at sænke skuldrene, indånde den friske luft og lade batterierne op, inden du vender tilbage til hverdagen.

Forberede udskrivelse

Vi forbereder sammen din udskrivelse, så du kan komme hjem med nødvendige hjælpemidler og formidler kontakt til behandler i lokalområdet, når træning vurderes at være gavnlig efter udskrivelse.

Vores dygtige rehabiliteringsteam arbejder målrettet på at klæde dig på til at kunne klare dig selv i hjemmet. Derfor laver vi i fællesskab med dig en langsigtet plan for, hvad der skal ske efter din genoptræning i Vejle.

Under opholdet er der mulighed for vurdering af, om det ville være gavnligt at supplere med andre af de behandlingsformer, som Vejlefjord kan tilbyde, og om dette ønskes.

 

Under opholdet er der mulighed for vurdering af, om det ville være gavnligt at supplere med andre af de behandlingsformer, som Vejlefjord kan tilbyde, og om dette ønskes.

Varighed

Rehabiliteringsopholdets varighed aftales individuelt.

Du kan ringe til visitationen på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på visitationen@vejlefjord.dk eller hvis du ønsker at sende sikker mail klik her, og vi vil vende tilbage med svar på din forespørgsel hurtigst muligt.

Vejlefjord Rehabilitering
Sanatorievej 27b | DK-7140 Stouby
Tel.7682 3333 | visitationen@vejlefjord.dk
www.vejlefjord.dk