Målgruppe og formål

Målgruppen er patienter, som er opereret i eksempelvis ryg, skulder, hofte eller knæ. Eller patienter som ønsker et intensivt genoptræningsforløb efter en skade eller ubalance i bevægeapparatet.

Formålet med opholdet aftales mellem patient og behandler.

Beliggenheden, de fysiske rammer og den faglige ekspertise på Vejlefjord Rehabilitering giver dig optimale muligheder for, at du efter genoptræning når dit mål om at genvinde og styrke de færdigheder du havde forud for din sygdom/skade.

Undersøgelse/behandling

Genoptræningsopholdet tilrettelægges, så det passer til dine specifikke behov. Eksempelvis:

  • Undersøgelse og vurdering med henblik på at lave en plan for din genoptræning med fysioterapi, el-stimulation og måske AlterG-træning
  • Bevægelses-, stabilitets-, styrke- og udholdenhedstræning i behandlingsrum eller træningscenter
  • Genoptræning af hverdagsfunktioner som f.eks. at tage tøj på, gå på trapper
  • Træning i vores varmtvandsbassin i 34 grader varmt vand, som er et godt supplement til bl.a. stive og forkortede muskler, sener og led
  • Genoptræning for hele kroppen i vores træningscenter, som er tilgængeligt under hele opholdet efter aftale og supervision
  • Gåture i vores smukke natur og park
  • At forberede din udskrivelse så du kan komme hjem med nødvendige hjælpemidler og formidle kontakt til behandler i lokalområdet, når træning vurderes at være gavnlig efter udskrivelse

Under opholdet er der mulighed for vurdering af, om det ville være gavnligt at supplere med andre af de behandlingsformer, som Vejlefjord kan tilbyde, og om dette ønskes.

Varighed

Rehabiliteringsopholdets varighed aftales individuelt.