Cancerrehabilitering, rekreationsophold og genoptræning efter operation eller sygdom.

Typiske måder som patienter kommer på Vejlefjord Rehabilitering (VFR):

1. Patienten har en forsikringsordning, der dækker hele eller dele af opholdet – kontakt dit forsikrings- eller
pensionsselskab.

2. Patienten kan selv betale for opholdet – kontakt VFR

Ydelse Pris
Ophold i enkeltværelse pr. døgn hvis momsfritaget 4.134 kr.
Ophold i enkeltværelse pr. døgn hvis momspligtig 5.167,50 kr.
Ydelse Pris
Let individuel støtte pr. døgn Fra 978 kr.
Middel individuel støtte pr. døgn Fra 1.695 kr.
Svær individuel støtte pr. døgn Fra 5.165 kr.

Rehabilitering efter hjerneskade

Patienter kan komme i betragtning til et ophold på følgende måde:

1. Patienter kan blive visiteret til et neurologisk rehabiliteringsophold via kommunen, som kautionerer for opholdet – kontakt kommunal sagsbehandler eller hjerneskadekoordinator.

2. Patienten har en sundhedsforsikring, der dækker hele eller dele af opholdet – kontakt forsikringsselskab.

3. Patienten kan selv betale for opholdet – kontakt VFR

Ydelse Pris
Ophold i enkeltværelse pr. døgn hvis momsfritaget 4.134 kr.
Ophold i enkeltværelse pr. døgn hvis momspligtig 5.167,50 kr.

Vi laver altid et konkret individuelt tilbud på rehabiliteringsophold så vi bedst muligt imødekommer patientens ønsker og eventuelle plejebehov.

Til plejekrævende patienter tillægges ekstra sygepleje.

Neuropsykologiske undersøgelser – voksne

VFR laver neuropsykologiske undersøgelser af voksne(erklæringer og NPU’er). Priserne inkluderer tilbagemelding til den undersøgte samt skriftlig afrapportering til bestiller. Kontakt VFR.

Ydelse Pris
Vurdering af begavelsesniveau og overordnet kognitiv profil 12.000 kr.
Neuropsykologisk undersøgelse

Undersøgelse af det kognitive niveau samt specifikke neuropsykologiske funktioner.

Funktionsbeskrivelse med udgangspunkt i testresultater, symptombillede og samtale.

Vurdering af prognose og muligheder for videre udvikling, samt overordnede anbefalinger.

17.000 kr.
Udvidet neuropsykologisk undersøgelse

Undersøgelse af det kognitive niveau samt specifikke neuropsykologiske funktioner.
Udredning af relevante neuropsykiatriske problemstillinger.

Funktionsbeskrivelse med udgangspunkt i testresultater, symptombillede og samtale.
Vurdering af prognose og muligheder for videre udvikling, samt konkrete anbefalinger som kan danne udgangspunkt for handleplan.

27.000 kr.

Gæster kan overnatte på Vejlefjord Rehabilitering

Ydelse Pris
Opredning i patientens værelse inkl. morgenmad 375 kr. pr. døgn
Morgenmad 75 kr.
Frokost 100 kr.
Aftensmad 100 kr.

Vejlefjord Rehabilitering følger påbuddet på lige fod med de offentlige sygehuse hvilket aktuelt medfører følgende besøgsrestriktioner:

Besøg af pårørende indenfor på VFR kan kun ske af én til to nære pårørende.

Øvrige besøg, skal foregå på udendørs arealer, vi anbefaler max 5 besøgende.

Dette betyder at vi i øjeblikket ikke har mulighed for at tilbyde pårørende at overnatte eller at spise med.