Målgruppe

Unge og voksne med følger efter hjernerystelse (commotio)

Formålet med vurderingsopholdet er:

  • At give dig anbefalinger til relevante behandlingstiltag
  • At du får en bedre forståelse for, hvad der vedligeholder og forebygger dine symptomer
  • At du bliver i stand til at tilrettelægge en så indholdsrig og meningsfuld hverdag som muligt
  • At du får mulighed for at sætte mål for aktiviteter, som du kan arbejde videre med efter dit ophold

 Varighed

  • Et vurderingsophold varer 12 dage

Undersøgelse/vurdering

Om forløbet

Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang til dig som person og de problemstillinger, som du oplever som følge af din hjernerystelse. Hvert ophold tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i de anbefalinger og retningslinjer, der aktuelt foreligger på baggrund af forskning og viden inden for hjernerystelsesområdet.

Ved at du bliver indlagt hos os får vi mulighed for at følge dig gennem hele døgnet over flere dage, hvilket kan give bedre viden om sammenhængen mellem aktivitet, udtrætning, fysiske, kognitive og følelsesmæssige symptomer. Vi kan samtidig støtte op om indlæringen af nye vaner og hjælpe dig med at forvalte dit energiniveau på en måde, hvor du undgår overbelastning og udtrætning.

Under din indlæggelse vil du blive tilknyttet et tværfagligt team bestående af henholdsvis fysio- og ergoterapeut samt sygeplejerske og neuropsykolog. Hvis det vurderes relevant, vil en læge og neurooptometrist også kunne tilknyttes dit team. Vores køkken, der har sølvmærke i økologi, vil ydermere kunne rådgive i forhold til kost og ernæring, hvis du har særlige ønsker om dette.

Under opholdet har du mulighed for at tilbringe tid i naturskønne omgivelser ved Vejlefjord, hvor aktiviteter vil kunne tilrettelægges udendørs i de omgivende park- og skovområder. Alle vores patienter har enestuer med eget bad, toilet og balkon med udsigt til enten skov, park eller fjorden.

Inden din indlæggelse

Inden din indlæggelse vil du blive inviteret til en samtale med neuropsykologen fra dit team, som vil spørge ind til dine aktuelle symptomer, din hverdag og forventninger til opholdet. Samtalen vil blive afholdt virtuelt eller telefonisk.

På baggrund af samtalen vil de to indledende dage af dit ophold blive tilrettelagt, og du vil få tilsendt et skema, sådan at du ved, hvad der skal ske umiddelbart efter din ankomst.

På indlæggelsesdagen vil der være en indledende samtale med dit tværfaglige team på dit værelse, og du vil få gennemgået dit ugeskema samt få praktiske informationer om opholdet.

Under dit ophold vil du gennemgå undersøgelser, som har til formål at vurdere din balanceevne, udtrætning, dit syn, dine praktiske færdigheder i hverdagen samt afklare eventuelle smerte- og fysiske problemstillinger. Du vil også få tilbudt individuelle samtaler med neuropsykolog med fokus på undervisning/psykoedukation om symptomerne ved hjernerystelse. Hvis det vurderes relevant, vil der kunne udføres en neuropsykologisk undersøgelse med vurdering af kognitive færdigheder som koncentration, opmærksomhed, hukommelse, sprog, visuelle og rumlige færdigheder samt planlægning og problemløsning.

Alle undersøgelser og aktiviteter vil foregå i et tæt samarbejde mellem dig og dit tværfaglige team og vil blive tilpasset løbende på baggrund af den viden, som opholdet bidrager til.

Udskrivelse og opfølgning

På opholdets sidste dag afholdes en udskrivningssamtale, hvor pårørende eller andre tæt på dig kan deltage. Til samtalen vil du modtage anbefalinger på baggrund af vurderingsopholdet.

Ugen efter din udskrivelse vil du få tilsendt en skriftlig rapport på baggrund af opholdet med beskrivelse af udførte undersøgelser og anbefalinger til den videre behandling.

Du vil også blive tilbudt en opfølgende samtale to uger efter din udskrivelse, hvor du vil kunne stille opfølgende spørgsmål til den skriftlige status og dit ophold, og samtalen vil samtidig give dit team mulighed for at få viden om, hvorvidt anbefalingerne fra opholdet har været brugbare i din hverdag.

Samtalen kan afholdes på Vejlefjord Rehabilitering eller virtuelt, hvis dette er mest praktisk for dig. Såfremt din kommune er samarbejdspartner i forløbet, vil de med dit samtykke kunne inviteres til den opfølgende samtale.