Unge og voksne med følger efter hjernerystelse

Blandt formålene med vurderingsopholdet er:

  • at du kan klare dig bedst muligt fysisk, kognitivt, emotionelt og socialt
  • at du får en forståelse for de ændringer, det kan medføre i din hverdag
  • at du bliver i stand til at tilrettelægge en indholdsrig og meningsfyldt hverdag

Undersøgelse/vurdering

Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang til dig som borger og til de problemstillinger, du oplever som følge af din hjernerystelse.

Ved indlæggelse vil der være en samtale ved neuropsykolog og kontaktperson. Du vil efterfølgende få præsenteret den personlige plan og ugeprogrammet vil blive gennemgået af din kontaktperson.

Der vil være fysiske undersøgelser, hvor blandt andet balance og syn undersøges, evt. afklaring af smerteproblematikker samt afprøvning af praktiske færdigheder.

Du vil blive tilknyttet et fast behandlerteam, der er sammensat af neuropsykologer, ergoterapeuter fysioterapeuter, sygeplejersker, neuro-optometrist og læge afhængig af behov. I et tæt, tværfagligt samarbejde udarbejder vi en tværfaglig handleplan med dine mål for genoptræningen. Behandlingen bygger på et neurologisk/neuropsykologisk grundlag og veksler mellem individuel- og gruppebehandling, suppleret med selvtræning.

Under indlæggelse vil du også få tilbudt psykoedukative forløb samt individuelle samtaler med neuropsykolog.

Der kan udarbejdes en neuropsykologisk undersøgelse og rapport hvis det er relevant.

Varighed

Et vurderingsophold varer 12 dage, med opstart en mandag.

Opfølgning

Vi tilbyder en udskrivningssamtale, hvor pårørende og andre tæt på dig kan deltage og følge med i rehabiliteringen, den aktuelle status, fremtidige muligheder og rehabiliteringsbehov. Ved udskrivelse udarbejdes der en skriftlig status med anbefalinger til den videre genoptræning, og der udarbejdes et individuelt tilrettelagt træningsprogram.