Artikler, rapporter, testmaterialer, bøger, bidrag til bøger o.lign.

 

 

 • Fra oplevelse til kommunikation (bog)
  TAVSgruppen, 2015, Tryk: Budolfi Grafisk, distribution: Institut for syn og hørelse Aalborg, HandiKram Gistrup.Handikram

 

 

 • Kognitive vanskeligheder og cerebral parese
  Aase Tromborg, Helle Kjærgård, Bente Støvring 2008. Informationsfolder for Spastikerforeningen.
 • Daugaard-metoden – en netværksmodel for børn og unge med erhvervede hjerneskader
  Lene Daugaard og Aase Tromborg (2007). Rapport J.nr.: 871451-0030 for Viborg og Århus Amter.Metoden er også beskrevet i antologien På vej videre – udvikling i indsatsen for børn med hjerneskade, udgivet af Marselisborgcentret og Servicestyrelsen i 2008, samt i Jeanne Fløe (red.) Er du dum eller hvad? Om børn og unge der får en hjerneskade (1. udgave), side 33-49. Kapitel 3. Bogforlaget Frydenlund.

  Link pdf
  http://www.marselisborgcentret.dk/
 • https://www.frydenlund.dk/psykologi/er-du-dum-eller-hva-8086
 • Skolebørn med særlige behov – en neuropædagogisk håndbog om børn og unge med følger efter erhvervet hjerneskade
  Lene Daugaard (2006), udgivet af Videnscenter for Hjerneskade.Link pdf
 • Indlæring hos drenge med Duchennes muskeldystrofi
  Helle Kjærgård, Bente Støvring, Aase Tromborg og Ann-Lisbeth Højbjerg 2006, Psykolognyt nr. 2Link pdf
 • Cerebral parese – et paradigmeskift
  Helle Kjærgård, Aase Tromborg og Bente Støvring. Psykolognyt (27. januar 2006 – 60.årgang) og Spastikeren (årgang 55, nr. 6, december 2005)Link pdf

Videnskabelige artikler i internationale peer-reviewede tidsskrifter

 • Low to Moderate Average Alcohol Consumption and Binge Drinking in Early Pregnancy: Effects on Choice Reaction Time and Information Processing Time in Five-Year-Old Children.
  Kilburn T, Eriksen HLF, Underbjerg M, Thorsen P, Mortensen EL, Landrø NI, Bakketeig L, Grove J, Sværke C, Kesmodel US. 2015, PloS One, 10 (9).
 • The association of pre-pregnancy drinking with child neuropsychological functioning
  Kesmodel U, Mia Kjaersgaard, Denny, Ch, Bertrand J, Skogerbø Å, Eriksen HF, Bay B, Underbjerg M, Mortensen EL. 2014, BJOG (11).
 • Separable sustained and selective attention factors are apparent at five-year-old children
  Underbjerg M, George M, Thorsen P, Kesmodel U, Mortensen EL, Manly T 2013, PloS ONE, 8 (11)
 • Predictors of intelligence at the age of 5: family, pregnancy and birth characteristics, postnatal influences, and postnatal growth.
  Eriksen HLF, Kesmodel U, Underbjerg M, Kilburn TR, Bertrand J, Mortensen EL. 2013, PloS ONE, 8 (11)
 • The effects of low to moderate alcohol consumption and binge drinking in early pregnancy on selective and sustained attention in 5-year-old-children
  Underbjerg M, Kesmodel U, Landrø NI, Bakketeig L, Grove J, Wimberley T, Kilburn T, Sværke C, Thorsen P, Mortensen EL. 2012 BJOG, 119 (10), 1211-1221.
 • The effects of low to moderate prenatal alcohol exposure in early pregnancy on IQ in 5-year-old children.
  Eriksen HLF, Mortensen EL, Kilburn TR, Underbjerg M, Bertrand J, Støvring H, Wimberley T, Grove J, Kesmodel U. 2012, BJOG, 119 (10), 1191-2000.
 • The effects of alcohol binge drinking on general intelligence in children
  Kesmodel U, Eriksen HL, Underbjerg M, Kilburn T, Støvring H, Wimberley T, Mortensen EL. 2012, BJOG, 119 (10), 1222-1232.
 • Effects of tobacco smoking in pregnancy on offspring intelligence at the age of 5.
  Eriksen HL. Kesmodel U, Wimberley T, Underbjerg M , Kilburn T, Mortensen EL. 2012, Journal of Pregnancy.
 • Lifestyle during pregnancy: neurodevelopmental effects at 5 years of age. The design and implementation of a prospective follow-up study
  Kesmodel U, Underbjerg M, Kilburn T, Bakketeig L, Mortensen EL, Landrø NI, Schendel D, Bertrand J, Grove J, Ebrahim S, Thorsen P. 2010. Scandinavian journal of public health, 38 (2), 208-219.