Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en vurdering af, hvilke færdigheder personen har bevaret og hvilke, der måske er forringede. Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose, og den kan sammen med øvrige undersøgelser være med til at bidrage til forståelsen af en sygdom eller skade. I planlægning af genoptræningsforløb kan undersøgelsen være med til at fastlægge, på hvilke områder den enkelte har brug for hjælp til rehabilitering, og hvordan patienten kan lære at klare en tilværelse på trods af svækkede funktionsfærdigheder.

Den neuropsykologiske undersøgelse kan vi også bruge til at belyse mulighederne for et evt. arbejde eller en uddannelse. Der kan være tale om revalidering, arbejdsophør eller spørgsmål i forsikringssager. I andre tilfælde benytter vi undersøgelsen til at belyse, hvordan en persons tilstand ændres som følge af en bestemt behandling.

Den neuropsykologiske undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialist i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige færdigheder såsom:

  • Opfattelse af sanseindtryk
  • Koncentration og udholdenhed
  • Indlæringsevne og hukommelse
  • Sprogfunktion
  • Overblik, planlægning og problemløsning
  • Følelser og personlighedstræk (f.eks. angst, temperament, væremåde, depression)
  • Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
  • Personens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har

Der er flere forskellige undersøgelser alt efter hvad der er relevant i den konkrete sag.

Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om patientens nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold, som eksempelvis uddannelse, erhverv, sygdomme, skader, medicin og alkoholforbrug. Pårørende kan eventuelt deltage i den indledende samtale.

Dernæst gennemføres en række mundtlige og skriftlige prøver, eventuelt også prøver ved hjælp af en computer, for at belyse de forskellige færdigheder. De fleste opgaver er af kort varighed, men enkelte undersøgelser kan også vare op til et par timer. I nogle tilfælde fordeles undersøgelsen over flere konsultationer. Efter undersøgelsen er det normalt, at patienten føler sig træt og har brug for en pause eller et hvil derhjemme.

Orientering om undersøgelsens resultater kan enten foregå umiddelbart efter undersøgelsen, ved en afsluttende konsultation, ved brev eller ved efterfølgende telefonsamtale om undersøgelsens resultat. Undersøgelsens resultat fremsendes til den, der har bedt om undersøgelsen.

Det er vigtigt, at man medbringer eventuelle briller og høreapparat.