Sundhedsloven skelner mellem genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehuset, og rehabilitering på specialiseret niveau, der finder sted på et specialiseret rehabiliteringstilbud som Vejlefjord Rehabilitering. Det er den ramtes hjemkommune, der henviser til specialiseret rehabilitering efter Sundhedslovens §140.

Målgruppen for specialiseret rehabilitering er personer med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser, som har væsentlig betydning for ét eller flere livsområder. Personen har ydermere behov for indsatser, som varetages af sundhedspersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde.

En hjerneskade vil ofte medføre en kompleksitet af både kognitive, fysiske, kommunikative, emotionelle, adfærds- og sansemæssige vanskeligheder. Af denne årsag er vores forløb teambaserede, tværfaglige og helhedsorienterede med fokus på timing og koordinering af den samlede rehabiliteringsindsats.

Et team vil typisk bestå af fysioterapeuter, ergoterapeuter, audiologopæder, neuropsykologer sygeplejersker samt andet plejepersonale. Der er stuegang ved neurologisk læge 2-3 dage om ugen, og vi har fast tilknyttet diætist og neurooptometrist, som kan indgå i teamet ved behov. Derudover har vi sundhedsfaglige koordinatorer, hvis rolle blandt andet er at sikre sammenhæng i opholdet og overgangene fra sygehus eller kommune. Vi har mange års erfaring med at samarbejde med hjerneskadekoordinatorer, visitatorer og sagsbehandlere.

På Vejlefjord er rehabiliteringen stærkt forankret i neuropsykologien, hvilket indebærer, at den ikke alene hviler på et grundlag af specialiseret viden om hjernen og dens funktioner, men også, at hjerneskaden altid vil vurderes og forstås ud fra den enkelte person, som er blevet ramt af sygdom eller skade. Herunder personens hverdag, identitet, værdier samt familie- og arbejdsliv, der derfor vil inddrages i forløbet, i det omfang det er muligt og meningsfuldt.