Den centrale enhed tager stilling til:

  • Om der er tale om en VISO-sag
  • Hvilke eksperter der i givet fald skal inddrages

Både borgere og kommunale sagsbehandlere kan kontakte VISO direkte for specialrådgivning.

Vejlefjord Rehabilitering kontaktes direkte af den centrale VISO-enhed med henblik på konkret udførelse af en VISO-opgave.

Vejlefjord Rehabilitering har været leverandør til VISO på børneområdet helt fra etableringen af VISO, og vi er meget glade for og stolte af, det gode samarbejde. Aktuelt er vi leverandør på følgende områder:

  • Børn og unge med medfødt hjerneskade
  • Børn og unge med erhvervet hjerneskade
  • Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser
  • Børn og unge med autisme
  • Børn og unge med udviklingshæmning
  • Børn og unge, der har vanskeligheder med tale og sprog

Indenfor områderne leverer vi udredning og rådgivning i forbindelse med en lang række tilhørende problematikker som fx adfærdsvanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, psykiske vanskeligheder, kommunikationsvanskeligheder, isolation, skolefravær mv.

I VISO-sager foregår arbejdet altid lokalt hos dem, opgaven handler om. Vi er således vant til at køre rundt til og navigere som specialistkonsulenter i institutioner, bosteder, forvaltninger mv. i hele landet.