Man kan henvises til et ophold via egen læge, speciallæge eller fra hospitalet. Der forhandles hvert år, om hvor mange patienter der kan henvises. For at komme i betragtning til et ophold, skal der være tale om et behov for tværfaglig rehabilitering af såvel fysiske som kognitive vanskeligheder. Ved henvisningen skal de tværfaglige mål for rehabiliteringen beskrives. Du kan læse mere om målgruppen og kriterierne for et ophold på Vejlefjord Rehabilitering herunder:

Målgruppe

 • voksne med en verificeret hjerneskade
 • hjerneskaden skal være opstået, efter personen er fyldt 18 år
 • hjerneskaden skal være diagnosticeret inden for følgende grupper:
  • blodprop i hjernen
  • hjerneblødning
  • kranietraume
  • tumor (grad II og II)
  • infektioner
  • iltmangel (hjertestop, kulilteforgiftning og lignende)
 • hjerneskaden skal være den primære problemstilling/lidelse
 • personen skal være motiveret og kunne profitere af et tværfagligt rehabiliteringstilbud på specialiseret niveau
 • personen skal være i besiddelse af de fornødne ressourcer til at indgå i et tværfagligt rehabiliteringstilbud – det vil sige være klar til at arbejde med sig selv og sin egen situation samt være motiveret for behandling og samarbejde
 • personen skal så vidt muligt være selvhjulpen, hvilket omfatter at kunne:
  • varetage bad og påklædning selvstændigt
  • færdes uden støtte selvstændigt
  • møde til og deltage i holdtræning uden væsentlig støtte
  • følge et ugeskema

Personer med progredierende hjernesygdom er ikke i målgruppen for et behandlingsophold på Vejlefjord Rehabilitering. For CNS-tumorer gælder det, at personen ikke aktuelt er i behandlingsforløb. I henhold til Sundhedslovens §79, stk. 2 er det muligt at blive henvist til andre specialesygehuse med speciale i progredierende, neurologiske lidelser herunder Parkinsons Sygdom (SANO), sklerose (Sclerosehospitalerne) og muskelsvind (RehabiliteringsCenter for Muskelsvind).

Der må ikke være en svær misbrugsproblematik.

Ved genhenvisning til et §79-ophold skal der være indtruffet en ny hjerneskade og derved et nyt rehabiliteringsbehov.

Ventetiden er lige nu cirka 14 til 16 måneder på Vejlefjord Rehabilitering til et ophold betalt af Regionen. Opholdets længde varierer, men vil maksimalt være af 8 ugers varighed.

Udfyld nedenstående henvisningsskema eller send henvisningen i et separat dokument, hvor der er taget stilling til nedenstående punkter.  Vedhæft venligst beskrivelse af hjernescanning, epikrise og en beskrivelse af aktuelt funktionsniveau.

Såfremt henvisningen ikke er fyldestgørende, vil det medføre forsinkelse i visitationsprocessen.