Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Neuropædagogisk rådgivning og træning


Den neuropædagogiske rådgivning og træning bygger på viden om barnets/den unges funktionsniveau og forudsætninger.Formålet kan bl.a. være at (gen)optræne barnet/den unge, finde kompenserende strategier og hjælpemidler samt rådgive familier og fagfolk, så der skabes de bedste muligheder for udvikling og trivsel.

Vi tilbyder blandt andet:

HOT  Struktureret Hukommelses- og Opmærksomhedstræning

HOT er et struktureret træningsprogram, der træner specifikke kognitive områder som hukommelse og opmærksomhed.  Se mere om HOT her

En Hel Del Træning – træning og kompensation ved helhedsbearbejdning

Et træningsprogram for børn og unge med kognitive vanskeligheder med helhedsbearbejdning. Se mere her

Social træning

Vi arbejder systematisk med at træne barnets/den unges sociale færdigheder og sociale forståelse. Se mere her

Afmystificering

For enhver læring er det vigtigt at kende egne muligheder og begrænsninger. I en afmystificeringsproces arbejder neuropædagogen sammen med barnet om erkendelse af barnets/den unges eget funktionsniveau og stærke og svage sider. Barnet/den unge lærer at udvikle sig eller kompensere for eventuelle dysfunktioner.

Rådgivning i neuropædagogiske støtteforanstaltninger, herunder it-muligheder

Når barnets/den unges funktionsniveau, styrker og vanskeligheder er undersøgt, kan neuropædagogen oversætte og omsætte anbefalede tiltag til pædagogisk praksis. Der rådgives i konkrete materialer, rutiner og foranstaltninger, som barnet/den unge og netværket kan benytte i hverdagen derhjemme, i skolen og i fritiden. Vi tager afsæt i det enkelte barns/den unges kognitive, sociale og fysiske funktioner og i familiens samlede situation.

Daugaardmetoden

Daugaardmetoden er en særlig netværksmodel, hvor der ydes systematisk hjælp til at opbygge en funktionel struktur omkring barnet og familien. Se mere her

Online rådgivning

Nogle udfordringer/problemer kan ikke vente til en egentlig konsultation er mulig. Nogle af disse udfordringer kan med fordel løses via en telefonsamtale, videokonference eller e-mail. Se mere her