Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Neuropædagogisk rådgivning


Den neuropædagogiske rådgivning bygger på viden om barnets/den unges funktionsniveau og forudsætninger. Den neuropædagogiske rådgivning kan tage udgangspunkt i en neuropsykologisk udredning eller ud fra de oplysninger der foreligger om barnet.

• Observation af og/eller samtaler med barnet/den unge
• Interview med forældre og netværk for præcisering af indsatsområdet
• Målrettet neuropædagogisk rådgivning til familien og netværket
• Rådgivning omkring kompenserende og udviklende hjælpemidler og strategier
• Neuropædagogisk rapport