Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Neuropædagogisk rådgivning


Den neuropædagogiske rådgivning bygger på viden om barnets/den unges funktionsniveau og forudsætninger. Den neuropædagogiske rådgivning kan tage udgangspunkt i en neuropsykologisk udredning eller ud fra de oplysninger der foreligger om barnet.

• Observation af og/eller samtaler med barnet/den unge
• Interview med forældre og netværk for præcisering af indsatsområdet
• Målrettet neuropædagogisk rådgivning til familien og netværket
• Rådgivning omkring kompenserende og udviklende hjælpemidler og strategier
• Neuropædagogisk rapport