Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Neuropsykologisk undersøgelse


En børneneuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, som, foruden specialviden i børn og unges udvikling har specialviden i, hvilke problemer barnet/den unge kan få, hvis nogen af hjernens funktioner ikke fungerer optimalt, og hvordan dette afspejles i det, som barnet/den unge gør, tænker og føler.

Den børneneuropsykologiske undersøgelse kan ved behov suppleres/kombineres med f.eks. personlighedspsykologisk udredning, børneneurologisk udredning og/eller børnepsykiatrisk vurdering.

Formål med undersøgelsen

Den børneneuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en vurdering af, hvilke neuropsykologiske færdigheder barnet/den unge har, og hvilke, der måske er forringede. Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose og kan sammen med øvrige undersøgelser være med til at bidrage til forståelsen af barnet, der har en sygdom eller skade. I planlægningen af relevant indsats kan undersøgelsen være med til at fastlægge på hvilke områder, barnet/den unge har brug for støtte, og hvordan man kan lære at klare en tilværelse på trods af svækkede funktioner. Den børneneuropsykologiske undersøgelse bruges også til at belyse mulighederne for skoleplacering og uddannelsesforløb. I andre tilfælde benyttes undersøgelsen til at belyse, hvordan barnets/den unges tilstand ændres, for eksempel som følge af en bestemt indsats og/eller behandling.

Hvad undersøger vi?

Afhængig af barnets/den unges alder, skade og beskrevne vanskeligheder undersøger børneneuropsykologen forskellige færdigheder såsom:

  • Generelle intellektuelle færdigheder
  • Forarbejdningshastighed/mentalt tempo
  • Opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk
  • Opfattelse af rum og retning og størrelsesforhold
  • Opmærksomhed, koncentration og udholdenhed
  • Indlæringsevne og hukommelse
  • Sproglige færdigheder
  • Overblik, planlægning og problemløsning
  • Følelser og personlighedstræk (for eksempel angst, temperament, væremåde, depression)
  • Sociale færdigheder

Både barnets/den unges eventuelle vanskeligheder og stærke sider søges afdækket.