Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Ekspertise i tværfaglig rehabilitering kan hjælpe 20-årige gamle skader


Et motorcykeluheld i 1993 gav den daværende unge mand Jesper en varig hjerneskade, som gjorde ham lam i højre side af kroppen. Jesper har siden ulykken boet i handicapvenlig bolig med kommunal støtte og hjemmehjælp samt gået til genoptræning i et lokalt fysioterapi center. Men på grund af yderligere tab af funktionsevnen i de senere år har Jesper netop gennemført et intensivt rehabiliteringsforløb på Vejlefjord – med gode resultater.

Siden Jesper for mere end 20 år siden afsluttede et langt genoptræningsforløb på Hammel Neurocenter, har Jesper boet i en handicapvenlig bolig med kommunal støtte og hjemmehjælp.

”Til trods for at Jesper får støtte til sin genoptræning, er Jespers funktionsevne blevet væsentlig ringere i de senere år”, forklarer Jespers mor, Jytte, som har fulgt Jesper på tæt hold i alle årene.

Kommunale besparelser medførte tab i funktionsevne

Men selvom Jesper har sine forældre og søskende i nærheden, kan det være ekstremt udfordrende at klare dagligdagen samt opretholde og overskue et træningsprogram selv. Grundet kommunale besparelser er Jespers støtte fra kommunen blevet reduceret i de senere år, og det har betydet et tilbagefald og tab af Jespers tidligere genvundne funktionsevne fra tiden efter hans første genoptræningsforløb.

Jytte havde et godt kendskab til Vejlefjord Rehabilitering og med hjælp fra Jespers læge, blev Jesper indstillet til et rehabiliteringsforløb på Vejlefjord.

”Vi kunne se, at Jespers kognitive og fysiske funktioner blev gradvist dårligere, og det fik desværre også negativ indflydelse på hans humør og motivation. Det lykkedes os efter et års ventetid at få et §79 rehabiliteringsforløb på Vejlefjord”, fortæller Jytte.

Syv ugers rehabilitering har gjort en forskel

Jesper boede på Vejlefjord i syv uger, hvor han gennemgik et intensivt forløb med daglig træning og jævnlige samtaler med den tilknyttede neuropsykolog fra hans behandlingsteam. Jesper kom hjem til os hver anden weekend, og det har fungeret rigtig godt.

”Til vores glædelige overraskelse var Jesper blevet mere glad og motiveret, da han vendte hjem efter de syv uger på Vejlefjord. Det har givet ham en fornyet tro på livet og et psykisk løft. Specielt kan vi se, at hans motivation er blevet bedre”, forklarer Jytte og fortsætter:

”Som pårørende, er det fantastisk at se, at det fortsat er muligt at genoptræne en 20-årig gammel hjerneskade med så god effekt. Jeg er overbevist om, at den høje faglighed på Vejlefjord og fagpersonalets store engagementet har fået Jesper på rette vej igen. Han er nu blevet bedre rustet til at tage vare om sin træning hjemme med de værktøjer, han har fået på Vejlefjord”.

Vejlefjord inddrager de pårørende efter behov

Vejlefjord gør det nemt og betryggende at være pårørende. Der er selvfølgelig forståelse for, at de pårørende ikke kan komme på besøg lige ofte, så derfor er det en stor hjælp, at man som pårørende kan følge med i patienternes ugentlige programmer.

Den tværfaglige ekspertise i fysioterapi og ergoterapi, ugentlige samtaler med en neuropsykolog, og især struktur i hverdagen og fællesskabet med de andre patienter, har givet Jesper de bedst mulige forudsætninger for at varetage den videre genoptræning derhjemme – Jesper har eksempelvis fået et program, hvor han selv skal træne to gange om ugen.

”Vi følger med i Jespers træning efter bedste evne, men selvfølgelig kan vi ikke være hos ham hver dag. Derfor er det meget positivt at se, at Jesper er blevet mere glad og positiv og han er blevet bedre til at passe sin træning. Stor tak til Vejlefjord for deres mange kompetencer og søde måde at være på. Jeg ville ønske, at det var muligt at tilbyde et rehabiliteringsforløb hvert 10’ende år til alle hjerneskadede patienter, da jeg tror at det kunne give mange hjerneskadede et kæmpe løft og fornyet tro på livet”, tilføjer Jytte.