Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Henvisning §140


Genoptræningstilbud efter Sundhedslovens §140  til borgere med behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehuset, hvor der er en lægefaglig begrundet vurdering af genoptræningsbehovet, herunder en genoptræningsplan. Tilbuddet kræver henvisning.

Tilbuddet er for borgere med behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehuset, hvor der er en lægefaglig begrundet vurdering af genoptræningsbehovet, herunder en genoptræningsplan.
Målgruppen omfatter borgere, hvis behov for genoptræning ikke forudsætter et sygehus’ ekspertise, udstyr mv.
Det er en forudsætning, at borgeren er motiveret og kan medvirke i fastsættelse af målet for genoptræningen samt samarbejder aktivt.

Vejlefjord Rehabilitering modtager henvisninger fra sygehuse og kommuner på borgere med en Genoptræningsplan (G-GOP) til specialiseret rehabilitering efter hjerneskade.

Neuropsykologernes Rolle i Rehabilitering efter hjerneskade