Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Henvisning §140


Genoptræningstilbud efter Sundhedslovens §140  til borgere med behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehuset, hvor der er en lægefaglig begrundet vurdering af genoptræningsbehovet, herunder en genoptræningsplan. Tilbuddet kræver henvisning.

Tilbuddet er for borgere med behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehuset, hvor der er en lægefaglig begrundet vurdering af genoptræningsbehovet, herunder en genoptræningsplan.
Målgruppen omfatter borgere, hvis behov for genoptræning ikke forudsætter et sygehus’ ekspertise, udstyr mv.
Det er en forudsætning, at borgeren er motiveret og kan medvirke i fastsættelse af målet for genoptræningen samt samarbejder aktivt.

Vejlefjord Rehabilitering modtager henvisninger fra sygehuse og kommuner på borgere med en Genoptræningsplan (G-GOP) til specialiseret rehabilitering efter hjerneskade.

Neuropsykologernes Rolle i Rehabilitering efter hjerneskade