Tilbuddet er for borgere med behov for rehabilitering efter udskrivning fra sygehuset, hvor der er en lægefaglig begrundet vurdering af genoptræningsbehovet, herunder en genoptræningsplan.
Målgruppen omfatter borgere, hvis behov for rehabilitering ikke forudsætter et sygehus’ ekspertise, udstyr mv.
Det er en forudsætning, at borgeren er motiveret og kan medvirke i fastsættelse af målet for rehabiliteringen samt samarbejder aktivt.

Vejlefjord Rehabilitering modtager henvisninger fra sygehuse og kommuner på borgere med en Genoptræningsplan (G-GOP) til specialiseret rehabilitering efter hjerneskade.