Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

Musik og søvn


Musiklytnings effekt på søvnproblemer hos voksne med erhvervet hjerneskade

Søvnproblemer kan have en betydelig negativ effekt på funktionsniveau, livskvalitet og udbytte af rehabiliteringen efter en erhvervet hjerneskade.

I et cross-over design undersøges i dette projekt effekten af musiklytning ved sengetid på søvnproblemer hos voksne hjerneskadede.

Projektet foregår i et samarbejde med Center for Music in the Brain ved Århus Universitet samt Aalborg Universitet.

Status for projektet: Dataindsamling til feasibility study er afsluttet. Næste fase under forberedelse.