Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Musik og søvn


Musiklytnings effekt på søvnproblemer hos voksne med erhvervet hjerneskade

Søvnproblemer kan have en betydelig negativ effekt på funktionsniveau, livskvalitet og udbytte af rehabiliteringen efter en erhvervet hjerneskade.

I et cross-over design undersøges i dette projekt effekten af musiklytning ved sengetid på søvnproblemer hos voksne hjerneskadede.

Projektet foregår i et samarbejde med Center for Music in the Brain ved Århus Universitet samt Aalborg Universitet.

Status for projektet: Dataindsamling til feasibility study er afsluttet. Næste fase under forberedelse.