Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Værdibaseret Neurorehabilitering


I forskningsprojektet ”Værdibaseret Neurorehabilitering” undersøges blandt andet hvad patienterne selv lægger vægt på under et neurorehabiliteringsophold på Vejlefjord Rehabilitering.

Projektet er inspireret af Danske Regioners nationale projekt om ”Værdibaseret Styring i Sundhedsvæsenet”, som grundlæggende handler om at tilrettelægge behandlingen efter, hvad der giver størst mulig sundhedsmæssig effekt og værdi for patienten.

 

Projektet foregår i et samarbejde med Syddansk Universitet, og skal blandt andet belyse hvordan man systematisk kan undersøge, hvad der er vigtigt og giver værdi for patienter i neurorehabiliteringen, hvordan vigtige livsområder påvirkes af en hjerneskade, hvordan disse hænger sammen med livskvalitet, angst og depression, og hvordan der arbejdes med dem i neurorehabiliteringen.

Status for projektet: Dataindsamling afsluttet.