Søvnproblemer kan have en betydelig negativ effekt på funktionsniveau, livskvalitet og udbytte af rehabiliteringen efter en erhvervet hjerneskade.

I et cross-over design undersøges i dette projekt effekten af musiklytning ved sengetid på søvnproblemer hos voksne hjerneskadede.

Projektet foregår i et samarbejde med Center for Music in the Brain ved Århus Universitet samt Aalborg Universitet.

Status for projektet: Dataindsamling til feasibility study er afsluttet. Næste fase under forberedelse.