SAQOL-39DK er en dansk oversættelse af det engelske måleinstrument SAQOL-39 (Hilari et al 2003), som måler på helbredsrelateret livskvalitet hos personer med apopleksi og/eller afasi.

Der pågår aktuelt dataindsamling, der kan belyse den danske udgaves psykometriske egenskaber.
Når resultaterne foreligger, vil vi dele dem her.

På originalsproget og i andre oversættelser (fx hollandsk, se van Ewijk 2017) er fundet gode psykometriske egenskaber.

SAQOL-39DK kan anvendes af klinikere ((audio)logopæder) og forskere i rehabiliteringen i forbindelse med klinisk vurdering af livskvalitet hos personer med apopleksi og/eller afasi. Scores skal naturligvis tolkes med forbehold for og under hensyntagen til, at der endnu ikke foreligger data på de psykometriske egenskaber.

Det danske materiale kan downloades her:

Manual
Selvrapportering
Rapportering ved stedfortræder
Fem-Point-Skala
Scoringsark

Beskrivelse af oversættelses- og adaptionsprocessen for SAQOL-39DK

Ved spørgsmål kontakt da venligst:

Audiologopæd Anja Støttrup Nissen astn@vejlefjord.dk, tlf. 7682 3333 eller

Forsknings- og udviklingschef Jens Bak Sommer jebs@vejlefjord.dk,