Projektet er inspireret af Danske Regioners nationale projekt om ”Værdibaseret Styring i Sundhedsvæsenet”, som grundlæggende handler om at tilrettelægge behandlingen efter, hvad der giver størst mulig sundhedsmæssig effekt og værdi for patienten.

Projektet foregår i et samarbejde med Syddansk Universitet, og skal blandt andet belyse hvordan man systematisk kan undersøge, hvad der er vigtigt og giver værdi for patienter i neurorehabiliteringen, hvordan vigtige livsområder påvirkes af en hjerneskade, hvordan disse hænger sammen med livskvalitet, angst og depression, og hvordan der arbejdes med dem i neurorehabiliteringen.

Status for projektet: Dataindsamling afsluttet.