Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Kvalitetsudviklende undersøgelser


På Vejlefjord Rehabilitering har vi ikke kun fokus på de faglige resultater, som kan måles med standardiserede test, kliniske spørgeskemaer mv. Patienternes egne oplevelser af resultater, meninger om og forslag til det forløb, de har været igennem, er også helt centrale og meget givende for udviklingen af vores tilbud, forløb og metoder. Vi gennemfører derfor løbende undersøgelser, hvor vi spørger vores patienter og kunder om deres oplevelser med os. Vi spørger til mange parametre som f.eks. tilfredshed med træningsfaciliteter, med maden, med tilrettelæggelse af opholdet, og om oplevet livskvalitet efter ophold hos os. Eksempelvis svarede 95 % af vore indlagte patienter i 2017, at de var enige eller meget enige i, at “de var tilfreds med deres ophold på Vejlefjord Rehabilitering mens 90 % var tilsvarende enige eller meget enig i at have ”fået viden og færdigheder, som jeg kan bruge i min hverdag”.

Du kan læse mere om resultaterne af vores undersøgelser nedenunder samt rundt omkring på sitet, hvor spørgsmålene naturligt hører til.

Se patienttilfredshed for 2018

Se patienttilfredshed for 2017