Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Fra Grønland til Danmark – Rehabilitering efter en hjerneblødning


Poul bor til dagligt på Grønland. Den 19. juli 2017 bliver han ramt af en hjerneblødning, og den 28. august kommer han til Vejlefjord Rehabilitering og starter et 4 uger langt selvbetalt ophold. Beslutningen om at tage til Danmark bliver truffet, efter at Pouls pårørende på internettet har fundet frem til Vejlefjord og læst patienthistorien om Jesper, der fik hjælp efter en 20 år gammel skade.

Poul er meget motiveret, da han kommer her. Hans forventninger er høje og han har sat sig klare mål, inden han starter sit rehabiliteringsophold. Ved ankomst sidder han i kørestol, har udfordringer med at løse komplekse opgaver og har svært ved skabe overblik og planlægge. Pouls helt klare mål, er at han vil gå ved hjælp af krykker inden opholdet er slut. Med det for øje, bliver der lagt en plan af det tværfaglige team, bestående af en ergoterapeut, en fysioterapeut, en psykolog og en sygeplejerske.

I fysioterapien har Poul arbejdet med, selektivt at kunne aktivere muskler i alle led i det venstre ben. Det har haft til formål, at Poul kunne opnå en bedre motorik og dermed bedre gangfunktion. Poul har arbejdet med el-stimulation, eksplosiv styrketræning og funktionel træning. Han har brugt meget tid på at selvtræne de færdigheder, der er opnået i fysioterapien gennem udførelse af tusindvis af gentagelser, hvilket har forplantet sig i hjernen og givet Poul en meget bedre motorisk kontrol. Poul har på den måde mere end fordoblet sit gangtempo og sin gangdistance, og formår i dag at gå sikkert på trapper.

Ud over den fysiske træning, som har taget meget af tiden, har der også været fokus på energiforvaltning samt psykoedukation. Det har hjulpet til at forstå de naturlige reaktioner, der kommer i forbindelse med en stor livsændring som en hjerneblødning kan være. Der har også været fokus på søvn, og betydningen af at få hvilet.

Neuropsykologisk har der under Pouls forløb været fokus på to forhold. Dels på specifikke kognitive vanskeligheder og dels på de mere psykiske reaktioner i forhold til at håndtere den markante livsændring afstedkommet af hjerneblødningen. De specifikke kognitive vanskeligheder blev afdækket via den neuropsykologiske undersøgelse. Resultaterne herfra blev brugt til at give Poul en større forståelse for og kendskab til sine vanskeligheders omfang og mulige konsekvenser for fremtidigt virke – blandt andet arbejdsmæssigt. Poul er sideløbende blevet trænet i at håndtere vanskelighederne i gennem konkrete aktiviteter ved en ergoterapeut.

Poul har nået sit mål om at kunne gå med krykker, og hans næste store mål er nu at kunne løbe en tur. Planen er nu, at Poul vender hjem til Grønland og fortsætter den gode fremgang ved at træne og bruge de redskaber og ting han har lært under sit ophold på Vejlefjord Rehabilitering.

Poul har selv følgende at sige omkring sit ophold på Vejlefjord Rehabilitering:

”Personalet er aktivt lyttende og gode til at stille opklarende spørgsmål, hvis der opstår tvivl. På mange områder er de meget proaktive, og har tingene klar hurtigt efter forespørgsel eller før. Et meget positivt personale med god lun humor og en god tilgang – ikke mindst respekten for kulturelle forskelle! Der er en grund til, at det er landets bedste sted at være. Jeg håber, at flere vil få øjnene op for stedet, og jeg vil gøre mit til at oplyse om stedet.”