Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Hvad er en børneneuropsykologisk undersøgelse?


Hvem skal undersøges

En børneneuropsykologisk undersøgelse kan være relevant for et barn/ung, der er født med eller senere har fået konstateret en hjerneskade eller en hjernesygdom, eller hvor der er mistanke om en sådan skade eller sygdom. Det kan også være et barn eller en ung, der af andre grunde har vanskeligheder i hverdagen.

Hvorfor skal man undersøges

Den børneneuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en vurdering af, hvilke færdigheder barnet/den unge har og hvilke, der måske er forringede. Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose og kan sammen med øvrige undersøgelser være med til at bidrage til forståelsen af en sygdom eller skade. I planlægning af genoptræningsforløb kan undersøgelsen være med til at fastlægge på hvilke områder, barnet/den unge har brug for hjælp, og hvordan man kan lære at klare en tilværelse på trods af svækkede funktioner. Den børneneuropsykologiske undersøgelse bruges også til at belyse mulighederne for skoleplacering og uddannelsesforløb. I andre tilfælde benyttes undersøgelsen til at belyse, hvordan et barns/ungs tilstand ændres, for eksempel som følge af en bestemt behandling.

Hvad undersøges

En børneneuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog som foruden specialviden i børn og unges udvikling generelt også har specialviden i, hvilke problemer det kan give, hvis nogen af hjernens funktioner ikke fungerer optimalt, og i hvordan dette afspejles i det, barnet/den unge gør, tænker og føler.

 • Afhængig af barnets/den unges alder, skade og beskrevne vanskeligheder undersøger psykologen forskellige færdigheder såsom:
 • Generelle intellektuelle færdigheder
 • Opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk
 • Opfattelse af rum og retning og størrelsesforhold
 • Opmærksomhed, koncentration og udholdenhed
 • Indlæringsevne og hukommelse
 • Sproget
 • Overblik, planlægning og problemløsning
 • Følelser og personlighedstræk (for eksempel angst, temperament, væremåde, depression)
 • Sociale færdigheder
 • Evnen til at håndtere eventuelle vanskeligheder

Både barnets/den unges eventuelle vanskeligheder og stærke sider sammenlignet med jævnaldrende søges afdækket.
Hvordan foregår undersøgelsen
En del af undersøgelsen består i en samtale om formålet med undersøgelsen og forskellige forhold omkring barnet/den unge. Der er brug for oplysninger om barnets/den unges nuværende og tidligere udvikling, herunder sociale og helbredsmæssige forhold som for eksempel skolegang, familiemæssige forhold, sygdomme, skader, medicinindtag og andet.

Der vil også blive spurgt ind til, hvilke vanskeligheder barnet/den unge selv, forældre og andre oplever omkring barnet/den unge, og til hvad barnet/den unge kan lide at lave og er god til.

Derudover gennemføres en række mundtlige og skriftlige opgaver, eventuelt også prøver ved hjælp af en computer, for at belyse de forskellige færdigheder. Spørgeskemaer kan også være en del af undersøgelsen. De fleste opgaver er af kort varighed, men der er mange, og den enkelte undersøgelse kan derfor vare op til flere timer – som regel fordelt over flere konsultationer alt efter hvad barnet/den unge kan klare at være med til. Bagefter er det normalt at føle sig træt og have brug for en pause eller et hvil derhjemme.

Efter undersøgelsen skriver psykologen en rapport med anbefalinger til tiltag i barnets/den unges hverdagsmiljø. Rapportens indhold gennemgås med forældrene og evt. andre relevante (fag)personer omkring barnet/den unge. Afhængig af barnets/den unges alder og personlighed gennemgås rapporten eventuelt også med barnet/den unge selv, for at indgive bedre kendskab til egne vanskeligheder, og hvad der kan gøres for at afhjælpe dem.

 

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder Børneneuropsykologiske Undersøgelser ude i kommunerne – kontakt gerne

Karin Hensel
Afdelingschef
Specialist i Klinisk Børneneuropsykologi
Email: kahe@vejlefjord.dk
Mob: 2568 7387


<< Tilbage til nyhedsoversigt