Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Kursus i konflikthåndtering og samarbejdsudfordringer


Uenigheder eller konflikter dukker op både i periferien og i centrum af psykologens arbejdsfelt. Nogle konflikter er man part af, fordi man selv har en opgave i at give sit faglige bud på, feks. hvad der skal ske for borgeren – et bud som måske står i modsætning til andre parters forståelse. Andre konflikter bliver man vidne til eller fornemmer snarere konturerne af. Nogle forventes man – eksplicit eller implicit – at kunne håndtere som processtyrer eller mødeleder, nogle skal man måske arbejde udenom eller lade ligge og andre skal man i stedet hjælpe med at få trukket frem i lyset.

Formålet med dette kursus er, at træne deltagernes kompetencer til at håndtere uenigheder, forskellige perspektiver og konflikter i de konkrete praksissammenhænge deltagerne fungerer i.

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, praktiske eksempler, arbejde og træning i mindre grupper og drøftelser i plenum af metodiske pointer og at hvordan metoderne kan anvendes i deltagernes praksis.

Underviser Iben Ljungman, Cand. psych. aut., specialist i arbejds- og organisationspsykologi.

Dato: 4. feb. kl. 10-17 og den 5. feb. kl. 9-16

Målgruppe: Psykologer, max 25 deltagere

Varighed: 12 timer i alt

Tilmeldingsfrist: senest den 23/1 2020

Tilmelding kan ske på følgende link:

Tilmeld dig her 

Download invitation:

Konflikthåndteringskursus