Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Skolevægringskursus


Skolevægring kan give anledning til stor fortvivlelse, frustration og konflikter hos de involverede og er ofte forbundet med afmagtsfølelser hos såvel barnet som forældre og fagfolk.

Betegnelsen skolevægring dækker over børn og unge som viser stærk uvilje mod at gå i skole, som helt eller delvist er fraværende fra skole, eller som kommer i skole men udviser uhensigtsmæssig adfærd med henblik på at fremkalde hjemsendelse/fravær.

Vejlefjord Børneneurocenter har i årevis arbejdet med skolevægringsproblematikker i utallige afskygninger, og vi tilbyder såvel konkret individuel rådgivning som mere generel undervisning på en temadag om emnet.

På temadagen indføres deltagerne i, hvordan de med forskellige teoretisk funderede teknikker og metoder kan arbejde med problemstillingerne.

Der er særligt fokus på netværksarbejdet og på hvordan forældre, skolepersonale, PPR personale og andre relevante parter i sagen får en aktiv rolle i arbejdet tilbage mod skolegang, samt hvordan barnet/den unge får en stemme og bliver hørt i problematikkerne.

Herudover er der fokus på metoder til at afdække årsager til skolefravær, identificere og mindske fastholdende faktorer, arbejde med motivations- og forandringsprocesser samt eksponeringsplaner og mestringsstrategier for barnet/den unge.