Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Temadag om specialiseret rehabilitering


Vejlefjord Rehabilitering inviterer hvert år landets hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams til en spændende faglig dag, med mulighed for at netværke og vidensdele med kollegaer fra andre kommuner og regioner. Det overordnede tema er Specialiseret Neurorehabilitering og vi kommer omkring aktuelle emner og områder.

Temadag i 2019 er mandag 2. september

Vejlefjord Rehabilitering inviterer for fjerde år i træk landets hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams til en spændende faglig dag, hvor der også er mulighed for at netværke og vidensdele med kollegaer fra andre kommuner og regioner.

Det overordnede tema er Specialiseret Neurorehabilitering, hvor vi i år blandt andet skal høre mere om uderehabilitering, musikterapi, effektdokumentation og værdibaseret rehabilitering.

Vi indleder dagen med at høre lektor Dorthe Varning Poulsen beskrive uderehabilitering – herunder hvordan vi kan bruge naturen og omgivelserne i rehabiliteringen. Herefter følger to korte oplæg omkring værdibaseret rehabilitering med fokus på , hvordan vi kan arbejde med effektdokumentation i neurorehabilitering.

Efter frokost vil Hanne Mette Ridder introducere os til det seneste nye forskning indenfor musikterapi og inspirere til brug af musikterapi til borgere med erhvervet hjerneskade. Dagen rundes af med, at Direktør for Hjernesagen, Hysse Forchhammer giver sit bud på patientforeningernes rolle, og sætter fokus på den politiske agenda.

Vi glæder os til en forhåbentlig inspirerende og faglig interessant temadag på Vejlefjord.

Dato: Mandag den 2. september
Tidspunkt: 09.00-15.30
Sted: Hotel vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Pris: 575,- pr. person
Deltagere: Hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams, max 5. pr. kommune
Tilmeldingsfrist: Fredag den 23. august 2019

Program

8.30 – 9.00: Registrering og morgenmad

9.00– 9.15: Velkomst v/ Markedschef og Sygeplejerske Birgitte Vikne

9.15– 10.30: Uderehabilitering v/ Lektor Dorthe Varning Poulsen

Når vi beslutter at bruge natur-miljøer som både ramme for, og medspiller i rehabilitering, skal vi være bevidste om de mekanismer, der sættes i spil i forskellige natur-rum og i ude-aktiviteterne. Oplægget præsenterer det teoretiske og forskningsbaserede grundlag for uderehabilitering, og perspektiverer i forhold til hvordan vi kan overføre denne viden til praksis.

10.30-10.45: Kaffepause

10.45-11.30: Kvalitetsudvikling og effektdokumentation v/Forsknings- og udviklingschef, Ph.d., Mette Underbjerg

Hvordan undersøger vi effekten af rehabiliteringsindsatsen og bidrager til generering af ny viden på området? Hør om Vejlefjord Rehabiliterings systematiske dataindsamling til vores forsknings-, udviklings-, og kvalitetsdatabase. Hvilke muligheder og begrænsninger er der i databasen, og er borgerne og henviserne egentlig selv tilfredse med rehabiliteringen? Også nogle aktuelle forskningsprojekter og et par dugfriske foreløbige resultater præsenteres.

11.30- 12.00: Værdibaseret rehabilitering v/specialist i neuropsykologi og psykopatologi Iris Dam

Værdibaseret Sundhed og øget fokus på, hvad der giver størst mulig værdi for patienten, vinder indpas i Danmark. I den specialiserede neurorehabilitering kan borgeren og det, der giver værdi for borgeren, undersøges og være i fokus på forskellig måde. I oplægget præsenteres eksempler fra såvel den kliniske hverdag som forskningen på området.

12.00-13.00: Frokost med mulighed for guided tur i parken

13.00-14.15: Musikterapi v/ Professor, Ph.d., Hanne Mette Ochsner Ridder

Musik kan stimulere og motivere, men musik kan også ramme os på et følelsesmæssigt plan, og fortælle noget om hvem vi er. Musikterapi anvendes derfor i stigende grad i rehabiliteringsindsatsen for at imødekomme fysiologiske, følelsesmæssige og kognitive behov hos mennesker med en erhvervet hjerneskade, og forskning peger bl.a. på en effekt af musikterapi på gangfunktion, opmærksomhedskapacitet og depression.

14.15-14.30: Eftermiddagskaffe

14.30-15.30: Patientforeningernes rolle v/Direktør Hjernesagen, cand.psych.,

Ph.d. Birgitte Hysse Forchhammer

Hysse vil fremlægge foreningens vigtigste politiske indsatsområder. Hvordan får vi bedre forebyggelse, behandling og genoptræning, og sikrer et værdigt og meningsfuldt liv for ramte og pårørende. I oplægget er der bl.a. fokus på de forskellige tilbud og projekter Hjernesagen har til ramte og pårørende, herunder fire projekter med særligt fokus på hjælp til pårørende.

Der vil være mulighed for rundvisning på Vejlefjord Rehabilitering efter, at temadagen er slut.

 

Tilmeld dig her

 

Download invitationen

Hold øje med vores hjemmeside eller følg os på sociale medier.