Datoer 24. oktober 2022
Pris 450,- kr.
Tilmeldingsfrist 3. oktober

Vejlefjord Rehabiliterings Børneneurocenter inviterer fagpersoner
inden for børn og unge området til en spændende møderække.

Vores specialister har valgt emnerne ud fra, hvad der aktuelt rører
sig.
De 4 emner er: autismespektrumforstyrrelse, skolefravær,
kravundgående adfærd og smerter hos børn.
Er der stor interesse for et emne, kan man som kommune
forespørge på om mådet kan afholdes lokalt.

Med udgangspunkt i klinisk erfaring og litteraturen beskrives
vanskelighederne inden for den autistiske triade. Dernæst tilstræbes
det at skabe fælles forståelse for de typiske udfordringer inden for
ASF, og eksemplariske pædagogiske tilgange og opmærksomhedspunkter
beskrives og illustreres.

Målgruppe: Personalegrupper som arbejder med børn og unge med
ASF på skoler og institutioner, samt faggrupper, der vejleder inden
for feltet, primært PPR psykologer.

Oplægsholder: Specialist i klinisk neuropsykologi med børn og unge
Rasmus Herold.

Oplægget foregår i Fjordstuen på Hotel Vejlefjord.

Der vil være kaffe, the og vand til rådighed under oplægget.

Dette er en del af en møderække på 4 eftermiddagsmøder, hvor
man kan tilmelde sig et enkelt møde eller flere. Læs mere på tilmeldingslinket.