Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Familie og vennedag på Vejlefjord Rehabilitering – Ny Fjordbo


Ny Fjordbo er et rehabiliterende botilbud til unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Her bor 12 skønne og seje unge mennesker, der gerne vil invitere indenfor. Hver beboer er velkommen til at invitere sine forældre og 3 venner/søskende til en hyggelig dag på Vejlefjord. Måltiderne og pauserne er fælles men ellers er det 2 separate programmer, et til venner og søskende og et til forældre og andre relevante familiemedlemmer. På denne måde kombinerer vi pårørendearrangement med fagligt fokus og en sjov dag for beboere og deres søskende og/eller venner.

Dato: lørdag 8. maj 2021

Tidspunkt: kl. 11.00-18.00

Sted: Vejlefjord
Rehabilitering, Sanatorievej
27b, 7140 Stouby

Tilmeldingsfrist: 26. april

Tilmeld dig her

Program venner og søskende

11.00 – 11.30: Ankomst og velkomst Der er mulighed for at blive hentet i minibusser ved banegaarden i Vejle.

11.30 – 12.30: Rundvisning på Vejlefjord Rehabilitering – Ny Fjordbo v/ de unge

12.30 – 13.30: Fælles frokost

13.30 – 14.30: Oplæg omkring hjernetræthed En hyppig og usynlig følge efter en hjerneskade er hurtig udtrætning – også kaldet hjerneskadetræthed. Det kan ramme unge som ældre i varierende grad og kan give flere forskellige forståelige og uforståelige følger – både for den ramte og for omgivelserne. Oplægget vil derfor være en indføring i denne vanskeligheds former og reaktioner og der vil blive lagt op til fælles drøftelser i forhold til konkrete eksempler. Vi lover det ikke bliver for trættende 🙂

14.30 – 15.00: Eftermiddagssnacks

15.00 – 16.30: Fysisk aktivitet der sluttes af med Fjorddyp Du får mulighed for at komme op i trætoppene på Vejlefjord. Der kommer professionelle klatrere og girer op med det rigtige udstyr, det bliver en oplevelse og alle kan være med. Dem der er friske på en tur ned til badebroen for et Fjorddyp kan slutte aktiviteten af her.

17.00: Fælles aftensmad

Program forældre

11.00 – 11.30: Kaffe og fælles velkomst Der er mulighed for at blive hentet i minibusser ved banegården i Vejle.

11.30 – 12.30: Ny Fjordbos behandlingskoncept og neuropædagogiske tilgang Ny Fjordbos behandlingskoncept er karakteriseret ved en individuel neuropædagogisk tilgang, som tager udgangspunkt i ”den unges” ønsker og mål med opholdet. Hverdagen tilrettelægges i et tværfagligt miljø, hvor fokus er på rehabilitering, læring og udvikling. Oplægget vil tage udgangspunkt i Ny Fjordbos hverdag. Herunder belyse ”neuropædagogik” samt eksemplificere konkrete neuropædagogiske strategier fra praksis.

12.30 – 13.30: Fælles frokost

13.30 – 14.30: Neuropsykologens rolle på Ny Fjordbo Hvordan er den neuropsykologiske tilgang på Ny Fjordbo, og hvilken rolle spiller neuropsykologen i den tværfaglige rehabilitering? Oplægget fokuserer på følelsesmæssige reaktioner, herunder følgerne for resten af familien.

14.30 – 15.00: Eftermiddagssnacks 15.00 – 16.30: Erfaringsudveksling i mindre grupper Vi slutter dagen af med drøftelser i mindre eller større grupper alt afhængig af, hvad der giver mening som dagen er skredet frem.

17.00: Fælles aftensmad