Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Fyraftensmøde om seksualitet og hjerneskade


v/neuropsykolog Tina Borchers Jensen og Susan Søgaard fra Hjerneskadeforeningen

En skade på hjernen medfører ofte en uønsket ændring af seksualiteten, såvel hos den ramte som hos dennes partner. Der kan være mange faktorer, der spiller ind på, om det lykkes at genetablere et godt (sex)liv efter en hjerneskade. Ofte er det alt muligt andet end hjerneskaden i sig selv, der er udslagsgivende for, hvordan det kommer til at gå. Susan Søgaard har igennem samtaler med rigtig mange hjerneskaderamte og deres pårørende fået et unikt indblik i, hvilke vanskeligheder relateret til intimitet, parhold og seksualitet, det er almindeligt at støde på. Susan suppleres af Tina Borchers Jensen, der vil redegøre for, hvilke konsekvenser for seksuelt funktionsniveau og trivsel, der kan udledes af den tilgængelige forskning på området.

Alle deltagere får udleveret bogen Sex, kærlighed og en hjerne som er gået i stykker.

Tidspunkt:

18. november kl.15-17 i Fjordstuen

Målgruppe:

Fagpersoner der arbejder med hjerneskade

Deltagergebyr: 250,-

Der serveres kaffe, te og noget sødt ved ankomst.

Virtuel Deltagelse: 150,

Tilmelding til fyraftensmøde

Download invitationen