Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

G/F.O.T.T. kursus 2021 fuld booket – åben for tilmelding 2022


I grundkurset i Facial-Oral Tract Therapy indgår teoretiske og praktiske aspekter, deltagernes egne erfaringer og supervision af undersøgelse og behandling af neurologiske patienter.

 • Anatomi og fysiologi omkring ansigt, mund og svælg
 • Normal holdning og bevægelse, baseret på Bobathkonceptet
 • Typiske bevægelsesproblemer hos hjerneskadede patienter og deres indvirkning på ansigt mund og svælg
 • Undersøgelse af ansigt, mund og svælg
 • Behandling af problemer med at spise og drikke;
  mundhygiejne; non-verbal kommunikation samt åndedræt, stemme og artikulation

Kursusdeltagerne skal være fortrolige med at forflytte en patient fra f.eks. kørestol til behandlingsbriks.

Som noget nyt får hver kursist personlig adgang til e-læringsmateriale til at støtte sin videre læring og arbejde med F.O.T.T.

Formål

Er at give dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at bruge F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode over for patienter/borgere med erhvervet hjerneskade, der har problemer med at synke, drikke, spise, tale samt åndedrætsbesvær. Kurset er et tværfagligt grundkursus og er baseret på Coombes-Konceptet (F.O.T.T.).

Målgruppe

 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Talepædagoger.

Datoer:
6. – 10. december 2021

Undervisere:
Annette Kjærsgaard – F.O.T.T. instruktør siden 2001, Ergoterapeutisk specialist med PhD inden for dysfagi med mere end 30 års erfaring inden for rehabilitering af mennesker med hjerneskader.

Jim Jensen – F.O.T.T. instruktør siden 2004, Ergoterapeut med master i rehabilitering og afdelingsleder Neurocenter Østerskoven

Pris:
12.600,- kr.

Prisen dækker undervisning og forplejning under kurset samt efterfølgende personlig adgang til e-læringsmateriale til at støtte sin videre læring og arbejde med F.O.T.T.

Tilmeldingsfrist:

1. oktober

Tilmeld dig her til 2022

Vejlefjord Rehabilitering følger de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. Covid-19, og har taget de nødvendige forbehold i forhold til antal deltagere, pladsforhold, hygiejne og forplejning.