Datoer 12. – 16. juni 2023
Pris 13.500,- kr.
Tilmeldingsfrist 8. maj

G/FOTT
I grundkurset i Facial-Oral Tract Therapy indgår teoretiske og praktiske aspekter, deltagernes egne erfaringer og supervision af
undersøgelse og behandling af neurologiske patienter.
• Anatomi og fysiologi omkring ansigt, mund og svælg
• Normal holdning og bevægelse, baseret på Bobath-konceptet
• Typiske bevægelsesproblemer hos hjerneskadede patienter og deres indvirkning på ansigt mund og svælg
• Undersøgelse af ansigt, mund og svælg
• Behandling af problemer med at spise og drikke; mundhygiejne; non-verbal kommunikation samt åndedræt, stemme og
artikulation

Kursusdeltagerne skal være fortrolige med at forflytte en patient fra f.eks. kørestol til behandlingsbriks.
Hver kursist får personlig adgang til e-læringsmateriale til at støtte sin videre læring og arbejde med F.O.T.T.

Formål
Er at give dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at bruge F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode over for patienter/borgere med erhvervet hjerneskade, der har problemer med at synke, drikke, spise, tale samt åndedrætsbesvær. Kurset er et tværfagligt grundkursus og er baseret på Coombes-Konceptet (F.O.T.T.).

Målgruppe
Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og talepædagoger.

Tidspunkt
Mandag den 12. juni – fredag den 16. juni 2023. Tilmeldingen er bindende.

Undervisere
Annette Kjærsgaard – F.O.T.T. instruktør siden 2001, Ergoterapeutisk specialist med Ph.d. inden for dysfagi med mere end 30 års erfaring inden for rehabilitering af mennesker med hjerneskader.
Jim Jensen – F.O.T.T. instruktør siden 2004, Ergoterapeut med master i rehabilitering og afdelingsleder hos Neurocenter Østerskoven