Datoer 23. januar 2023
Pris 449,- kr.
Tilmeldingsfrist 5. januar

Vejlefjord Rehabiliterings Børneneurocenter inviterer fagpersoner
inden for børn og unge området til en spændende møderække.

Vores specialister har valgt emnerne ud fra, hvad der aktuelt rører
sig.
De 4 emner er: autismespektrumforstyrrelse, skolefravær,
kravundgående adfærd og smerter hos børn.
Er der stor interesse for et emne, kan man som kommune
forespørge på om mødet kan afholdes lokalt.

Under dette oplæg vil Charlotte Just Bukh komme ind på hvordan
man kan undersøge om barnet har en PDA-profil, hvordan skaber
man pædagogik omkring et barn med kravundgående adfærd,
hvordan arbejder man med at vende et “nej” til et “ja” og hvad
netværket omkring barnet skal være opmærksom på i forhold til
deres indbyrdes samarbejde.

Målgruppe: Personalegrupper, der arbejder med børn og unge/
PPR-psykologer.

Oplægsholder: Neuropædagogisk konsulent Charlotte Just Bukh.

Oplægget foregår i Fjordstuen på Hotel Vejlefjord.
Der vil være kaffe, the og vand under oplægget.

Dette er en del af en møderække på 4 eftermiddagsmøder, hvor
man kan tilmelde sig et enkelt møde eller flere. Læs mere på tilmeldingslinket