Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Kursus i syndromer og epilepsi – Ny dato


Den 14. – 15. juni 2021 – NY DATO

V/ Professor, overlæge, dr.med. John Østergaard, Center for Sjældne Sygdomme

Dag 1 Syndromer
Et syndrom opstår fra én fælles oprindelse og resulterer i en eller fl ere udviklingsforstyrrelser under den føtale vækst og udvikling. Flere forskellige organers udvikling kan forstyrres. I forhold til neuropsykologien er det særligt spændende at vurdere hvordan hjernens udvikling forstyrres. Derfor tages der udgangspunkt i hjernens udvikling. Det sker vha. en Odyssé gennem hjernens udvikling, hvor de forskellige faser bliver beskrevet, og med en samtidig beskrivelse af kendte og mindre kendte syndromer ledsagende hver af faserne. Desuden beskrives og gennemgås andre specifi kke syndromer, herunder hvad der særligt skal tages hensyn til i forhold til den pædagogiske tilgang til børn og unge med disse syndromer. Efterfølgende vil hjernens biokemi (transmittere) og genetisk imprinting blive belyst gennem specifi kke syndromer og hvad der kendetegner syndromer med en sådan baggrund.

Der bliver sat fokus på sprogudvikling set i et (børne)neurologisk perspektiv – med særligt fokus på verbal dyspraksi. Endelig hvordan ny genetisk viden giver nye anskuelser af særlige sygdomsfælleskaber indenfor den gruppe af børn og unge
med syndromer, hjernepåvirkning og udviklingsforstyrrelser.

Dag 2 Epilepsi
Opfølgning – der beskrives hvordan børnelægen udreder børn med mulige syndromer og sjældne sygdomme – hvilke metoder kan anvendes. Gennemgang og beskrivelse af epilepsi, herunder den nye måde at inddele epilepsi på, hvordan man undersøger for de særlige epilepsi-typer, inklusiv behandling. Der vil være en speciel vægtning på de særlige epilepsi-syndromer der kendetegner børnealderen.

Dato og tidspunkt:
14. – 15. juni 2021 kl.: 9 – 16

Pris:
3700,- pr. pers. ekskl. moms

Målgruppe:
Psykologer
Max 25 deltagere

Varighed:
12 timer i alt

Tilmeldingsfrist:
Senest torsdag den 28/5

Sted:
Vejlefjord Rehabilitering Sanatorievej 27B,
7140 Stouby

Tilmeld dig her

Vejlefjord Rehabilitering følger de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. Covid-19, og har taget de nødvendige forbehold i forhold til antal deltagere, pladsforhold, hygiejne og forplejning.