Datoer 29. september 2023
Pris 300,- kr.
Tilmeldingsfrist 20. september

Indhold på temadagen
Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade, rehabilitering samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Temadagen ledes af et tværfagligt team.
Psykolog Karina Lærke Sørensen Lillie og ergoterapeut Marianne Christiansen er foredragsholdere/ facilitatorer på dagen.

Deltagergebyr indbetales på Reg. 7244 kontonr. 0001590923

Prisen er inkl. formiddags- og eftermiddagskaffe og frokost.

Dagens program er tilrettelagt med fokus på, at man som pårørende er mestre i mennesket bag skaden, mens vi som fagpersoner er kloge på, hvad hjerneskade er, og hvad det kan betyde for den enkelte og dens netværk. Der tages derfor udgangspunkt i kortere oplæg, vidensdeling og øvelser løbende gennem dagen.

Program

Kl. 08.30-09.00:
Ankomst og morgenbrød

Kl. 09.00-09.15:
Velkomst og præsentation af dagens program og formål

v/ neuropsykolog Karina Lærke Sørensen Lillie og ergoterapeut Marianne Christiansen

Kl. 09.15-10.30:
Hjerneskade og rehabilitering

Oplæg ved neuropsykolog om neurorehabiliteringens byggesten

Kl. 10.30-10.45:
Pause

Kl. 10.45-12.30:
Hjernetræthedens ansigt

Oplæg med ergoterapeut om hjerneskadetræthed, og hvordan denne kan komme til udtryk i relationen til den hjerneskaderamte

Kl. 12.30-13.30:
Frokost

Kl. 13.30-14.00:
At være pårørende til et menneske med hjerneskade

Fælles oplæg med fokus på vidensdeling med udgangspunkt i en Compassion Fokuseret forståelsesramme

Kl. 14.00-14.30:
Udveksling af erfaringer pårørende imellem

Kl. 14.30-14.45:
Pause

Kl. 14.45-15.45:
Udveksling af erfaringer pårørende imellem fortsat

Kl. 15.45-16.00: afrunding af dagen

Ret til ændringer forbeholdes