Datoer 13. september 2024
Pris 300,- kr.
Tilmeldingsfrist 2. september

Formålet med temadagen

At de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede
får mulighed for erfaringsudveksling.

Indhold på temadagen

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade, rehabilitering samt “vejen
videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen vil veksle mellem
undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling.

Temadagen ledes af et tværfagligt team.

Deltagergebyr indbetales på Reg. 7244 kontonr. 0001590923
Prisen er inkl. formiddags- og eftermiddagskaffe og frokost.

Dagen er i Fjordstuen, som er et lokale på Hotel Vejlefjord.

Kurset er for pårørende til voksne hjerneskaderamte.

Program

Kl. 08.30-09.00:
Ankomst og morgenbrød

Kl. 09.00-09.15:
Velkomst og præsentation af dagens program og formål

Kl. 09.15-10.30:
Hjerneskade og rehabilitering
Oplæg ved neuropsykolog om neurorehabiliteringens byggesten

Kl. 10.30-10.45:
Pause

Kl.10.45-12.30:
Hjernetræthedens ansigt
Oplæg med ergoterapeut om hjerneskadetræthed, og hvordan denne kan komme til udtryk i
relationen til den hjerneskaderamte

Kl.12.30-13.30:
Frokost

Kl.13.30-14.00:
At være pårørende til et menneske med hjerneskade

Kl.14.00-14.30:
Udveksling af erfaringer pårørende imellem

Kl.14.30-14.45:
Pause

Kl.14.45-15.45:
Udveksling af erfaringer pårørende imellem fortsat

Kl.15.45-16.00:
afrunding af dagen

Ret til ændringer forbeholdes