Datoer 16. maj 2023
Pris 1.775,- kr.
Tilmeldingsfrist 27. april

Formål:

  • At deltagerne får viden om at anskue problemstillinger ud fra et rehabiliteringspsykologisk perspektiv i tillæg til et neuropsykologisk. Her vil deltagerne, med inddragelse af psykoterapeutiske metoder som Compassion Focuseret Terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT), få ideer til at trække disse interventioner ind i deres egen hverdag eller få motivation for at fordybe sig yderligere i metoderne som et relevant redskab ind i neurorehabiliteringen.
  • At deltagerne får kendskab til et par metoder de kan afprøve i egen praksis.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til neuropsykologer under specialistuddannelse. Kurset søges forhåndsgodkendt ved Dansk Psykolog Forening til neurorehabiliteringsmodulet under specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi.

Undervisningsform:
Dagen vil veksle mellem oplæg og praksisøvelser, så kursisterne får anvendt viden med hjem.

Deltagerne på kurset vil få:

  • Et kendskab til de grundlæggende ideer og principper bag rehabiliteringspsykologien på et mere overordnet niveau.
  • Kendskab til forskningen i udvalgte rehabiliteringspsykologiske interventioner.
  • Viden om praksisanvendelse af rehabiliteringspsykologiske interventioner – eksemplificeret ved CFT og ACT i neurorehabiliteringen herunder; hvilke udfordringer der kan være i implementeringen hos en målgruppe med svære kognitive funktionsnedsættelser.

På dagen vil der være konkrete praksisøvelser ud fra cases, der skal give deltagerne mulighed for at få udvalgte teknikker fra ACT og CFT ind under huden.

Litteratur:
Ashworth, F., Gracey, F., & Gilbert, P. (2011). Compassion focused therapy after traumatic brain injury: Theoretical foundations and a case illustration. Brain Impairment, 12(2), 128-139.
Vind, L. (2018). Compassionfokuseret terapi og træning. In C. Glintborg (Ed.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis (pp. 115-130). Aarhus Universitetsforlag
Gilbert, P. (2010). An introduction to compassion focused therapy in cognitive behaviour therapy. International Journal of Cognitive Therapy, 3(2), 97-112. doi: 10.1521/ijct.2010.3.2.97
Glintborg, C. (2018). Introduktion til rehabiliteringspsykologi. In C. Glintborg (Ed.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag. [5 sider]
Grønlund, C. (2018). Acceptance and Commitment Therapy. In C. Glintborg (Ed.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis (pp. 131-152). Aarhus Universitetsforlag. [18 sider]
Pop, D. (2018). Acceptance and Commitment Therapy ved senhjerneskade. In C. Glintborg (Ed.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis (pp. 234-255). Aarhus Universitetsforlag
Salas, C.E. & Prigatano, G. P. (2018). From meaning to symptom reduction: Contemporary approaches to psychotherapy after traumatic brain injury. Rec. Child. Neuropsicol 13(2): 22-29. DOI: 10.5839/rcnp.2018.13.02.04.

Underviser:

Chalotte Glintborg, cand.pæd.psych, ph.d. og lektor i Rehabiliteringspsykologi, Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet.

Tilmeldingen er bindende.