Datoer 27. februar 2023
Pris 450,- kr.
Tilmeldingsfrist 6. februar

Vejlefjord Rehabiliterings Børneneurocenter inviterer fagpersoner
inden for børn og unge området til en spændende møderække.

Vores specialister har valgt emnerne ud fra, hvad der aktuelt rører
sig.
De 4 emner er: autismespektrumforstyrrelse, skolefravær,
kravundgående adfærd og smerter hos børn.
Er der stor interesse for et emne, kan man som kommune
forespørge på om mødet kan afholdes lokalt.

Smerter hos børn forekommer ofte i forbindelse med forskellige
sygdomme og handicaps, men der kan være risiko for at smerterne
overses eller underbehandles, da børn har andre forudsætninger
for at kommunikere om smerter.

Oplægget vil komme ind på, hvad smerter er hos børn, samspillet mellem smerter og andre faktorer,
måling/vurdering af smerter og kørt om smertehåndtering/lindring.

Målgruppe: Personalegrupper, der arbejder med børn og unge.

Oplægsholder: Autoriseret psykolog, specialist i sundhedspsykologi med børn og unge, Hanne Lund Hansen.

Oplægget foregår i Fjordstuen på Hotel Vejlefjord.
Der vil være kaffe, the og vand under oplægget.

Dette er en del af en møderække på 4 eftermiddagsmøder, hvor
man kan tilmelde sig et enkelt møde eller flere. Læs mere på tilmeldingslinket