Datoer 5. september 2022
Pris 875,- kr.
Tilmeldingsfrist 15. august

Det overordnede tema er Specialiseret Neurorehabilitering, og der vil være forskellige oplæg, der berører aktuelle områder indenfor feltet.

Med udgangspunkt i det der er på dagsordenen inden for hjerneskadeområdet, har vi i år inviteret 

Ro Robotham ind, der som en del af sit Ph.d. projekt har oversat Oxford Cognitive Screen til Dansk. Ro er i gang med at planlægge et større valideringsstudie af testen i en dansk kontekst. Videnscenter for Neurorehabilitering deltager både med stand og oplæg fra Forskningssygeplejerske Mia Moth Wolffbrandt, som vil tale om agitation. Vi kommer også omkring unge med en erhvervet hjerneskade, hvor vi har inviteret læge Maja Søndergård Worm fra Rigshospitalet og neuropsykolog Trine Okkerstrøm Ryttersgaard fra Aalborg Universitetshospital til at holde oplæg.

Som noget nyt slutter vi dagen af med kaffepause kombineret med mulighed for at besøge fagligt relevante stande, som Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Videnscenter for Neurorehabilitering Øst og Vest, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen samt Vejlefjord Rehabiliterings Forskningsstand. Alle stande holder løbende 10 minutters oplæg man kan komme forbi og høre, således at der roteres rundt i lokalet.

Vi glæder os til en inspirerende og fagligt interessant temadag på Vejlefjord.

Sted: Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Tidspunkt: 09.00 – 15.30

Deltagere: Hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams, max 5 pr. kommune

Program for dagen

Kl. 8.30 – 9.00: Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 – 9.15: Velkomst v/markedschef og sygeplejerske Birgitte Vikne 

Kl. 9.15 – 11.00: Agitation: udredning og non-farmakologiske interventioner v/ Mia Moth Wolffbrandt, Forskningssygeplejerske, cand.scient.san. Videnscenter for Neurorehabilitering 

Med baggrund i forskningsbaseret viden og klinisk erfaring vil oplægget give deltagerne viden om hvad agitation er, hvorfor agitation opstår, og hvilke udfordringer og konsekvenser tilstanden er forbundet med for borgeren, de pårørende og de fagprofessionelle. Deltagerne vil ligeledes få indblik i, hvordan borgerens adfærd kan observeres og udredes ved brug af Agitated Behavior Scale, og hvordan vi som fagprofessionelle kan støtte og hjælpe borgeren gennem rehabiliteringen ved brug af non-farmakologiske interventioner.

Kl. 11.00 – 11.20: Kaffepause

Kl. 11.20 – 12.30: Screening af kognitive deficits hos patienter med stroke med Oxford Cognitive Screen v/ Ro Robotham, neuropsykolog og adjunkt på Institut for Psykologi på Københavns Universitet

Mange patienter med stroke får kognitive deficits som konsekvens af deres hjerneskade. Kognitive 

deficits kan medfører store udfordringer for patienterne. Det er vigtigt at identificere disse deficits så tidligt som muligt, så der kan sikres den nødvendige støtte og rehabilitering. Oxford Cognitive Screen er et kort screeningsredskab som kan identificere kognitive deficits tidligt i forløbet. Redskabet er anbefalet af Sundhedsstyrelsen, men hvad ved vi om det, og hvilke fordele og begrænsninger er knyttet til redskabet?

Kl. 12.30 – 13.30: Frokost med mulighed for tur i parken

Kl. 13.30 – 14.45: Unge med erhvervet hjerneskade v/ læge Maja Søndergård Worm, Rigshospitalet og neuropsykolog Trine Okkerstrøm Ryttersgaard, Aalborg Universitetshospital 

Med udgangspunkt i international forskning og klinisk erfaring, fortælles der om udredning og prognose for unge med erhvervet hjerneskade. Hvad er særligt kendetegnende for den unge gruppe? Hvilke særlige udfordringer er der i forhold til rehabilitering og beskæftigelse? Hvordan kan vi som fagpersoner bedst hjælpe dem videre? Oplægget vil både bibringe ny viden og fælles erfaringsdannelse ved plenum diskussion. 

Kl. 14.45 – 15.30: Kaffepause og mulighed for at høre fra flere vigtige aktører på Hjerneskadeområdet

  • Seneste udgivelser fra Socialstyrelsen og Sundhedsområdet
  • Videnscenter for Neurorehabilitering Øst og Vest – Hvem er de og hvad er planen, samt kommende konferencer, projekter etc.
  • Hjernesagen – Børn og unge som pårørende
  • Hjerneskadeforeningen – Unge hjerner fokus
  • Vejlefjord Forskning og Udvikling – aktuelle projekter

Der vil være mulighed for rundvisning på Vejlefjord Rehabilitering efter temadagen.

Ønsker man overnatning kan dette bookes til særlig pris på Hotel Vejlefjord. Nævn blot at du deltager på temadagen.